logo
Download ดาวน์โหลด 339 ครั้ง
เข้าชม 778 ครั้ง

รายละเอียดเพิ่มเติม

แบบสำรวจการจัดบริการฟื้นฟูสมรรถภาพทางการแพทย์สำหรับคนพิการ ความพิการด้านการเคลื่นไหว ในสถานพยาบาลในโครงการวิจัยการทบทวนชุดสิทธิประโยชน์และการเข้าถึงอุปกรณ์เครื่องช่วยคนพิการ

งานวิจัยที่เกี่ยวข้อง