logo
ต้องการข้อมูลเพิ่มเติม ติดต่อฝ่ายสื่อสารองค์กร HITAP

งานเสวนา “เหลียวมองผลกระทบ..ก่อนคิดถึงอนาคต CL”


       โครงการประเมินเทคโนโลยีและนโยบายด้านสุขภาพ (HITAP) ร่วมกับ สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ(สสส.) สถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข(สวรส.) สำนักงานหลักประกันสุขภาพ(สวปก.) และมหาวิทยาลัยมหิดล จัดงานเสวนาในหัวข้อ “เหลียวมองผลกระทบ..ก่อนคิดถึงอนาคต CL” ในวันพธที่ 29 กรกฏาคม 2552 เวลา  13.00-16.30 น. ณ โรงแรมอโนมา ถนนราชประสงค์  กรุงเทพฯ

       สำหรับการเสวนาในครั้งนี้ เป็นการนำเสนอประเด็นเกี่ยวกับเรื่องการประกาศใช้สิทธิตามสิทธิบัตรยา ซึ่งทาง  HITAP ได้ทำการศึกษาวิจัยถึงผลกระทบจากมาตรการใช้สิทธิตามสิทธิบัตรยาในประเทศไทย ระหว่างปี 2549 – 2551 และจะนำข้อสรุปจากการศึกษาวิจัยมานำเสนอในงานเสวนาครั้งนี้ 

       วิทยากรในการเสวนาในครั้งนี้ประกอบด้วย  นพ.วิชัย โชควิวัฒน ผู้อำนวยการสถาบันพัฒนาการคุ้มครองการวิจัยในมนุษย์  ในฐานะอดีตประธานคณะกรรมการสนับสนุนการดำเนินงานเกี่ยวกับการใช้สิทธิตามสิทธิบัตรโดยรัฐ   นพ.บุรณัชย์ สมุทรักษ์ โฆษกพรรคประชาธิปัตย์ ในฐานะตัวแทนฝ่ายรัฐบาล และ เภสัชกรธีระ ฉกาจนโรดม นายกสมาคมผู้วิจัยและผลิตเภสัชภัณฑ์ ในฐานะบริษัทยา(ภาคเอกชน)  หน่วยงานใดที่สนใจเข้าร่วมงานเสวนาในครั้งนี้ สามารถติดต่อเพื่อสำรองที่นั่งได้ที่ โครงการประเมินเทคโนโลยีและนโยบายด้านสุขภาพ ติดต่อคุณโสภิดา ธนสุนทรกูร หรือ สิริพร มีนะนันทน์ ผ่านทาง E-mail  [email protected] และ [email protected]  โดยแจ้งชื่อ ตำแหน่ง หน่วยงาน หมายเลขโทรศัพท์ หมายเลขโทรสาร เข้ามายัง E-mail ดังกล่าว โดยไม่เสียค่าใช้จ่ายใดๆ

***********************************************************21 กรกฎาคม 2552

Next post > ประชุมผู้เชี่ยวชาญให้ข้อเสนอแนะงานวิจัย

< Previous post ภาพบรรยากาศการอบรมการประเมินความคุ้มค่าทางการแพทย์และสาธารณสุข ครั้งที่ 5

Related Posts