logo
ต้องการข้อมูลเพิ่มเติม ติดต่อฝ่ายสื่อสารองค์กร HITAP

ผลการจัดลำดับความสำคัญหัวข้อวิจัยในระบบสุขภาพของประเทศไทย ประจำปี 2553


         สถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข (สวรส.) ได้ร่วมกับองค์กรภาคี 6 หน่วยงาน จัดประชุมเพื่อจัดลำดับความสำคัญหัวข้อวิจัยในระบบสุขภาพในประเทศไทย ประจำปี 2553 รอบสุดท้ายไปเมื่อวันศุกร์ที่ 22 มกราคม 2553 โดยมีหน่วยงานที่เกี่ยวข้องส่งผู้แทนเข้าร่วมประชุมทั้งสิ้น 92 หน่วยงาน ในการคัดเลือก 15 หัวข้อที่ผ่านการจัดลำดับความสำคัญรอบแรกฯ


 

26 มกราคม 2553

Next post > การประชุมเพื่อจัดลำดับความสำคัญหัวข้อวิจัยในระบบสุขภาพของประเทศไทย ประจำปี 2553

< Previous post การวัดน้ำหนักอรรถประโยชน์โดยใช้ EQ-5D

Related Posts