logo
ต้องการข้อมูลเพิ่มเติม ติดต่อฝ่ายสื่อสารองค์กร HITAP

ตำแหน่ง  ผู้ช่วยวิจัย (พนักงานสัมภาษณ์)                                                            จำนวน 3 อัตรา

โครงการวิจัย “การประเมินความปลอดภัยและประสิทธิผลของการฉีด bevacizumab และranibizumab เข้าวุ้นตาในการรักษาผู้ป่วยโรคจอตา: การศึกษาเชิงสังเกต

ลักษณะงาน

 • การสัมภาษณ์ผู้ป่วยที่มารับการรักษาในโรงพยาบาล โดยใช้แบบสอบถามสัมภาษณ์
 • บันทึกข้อมูลจากเวชระเบียนผู้ป่วย
 • ประสานงานกับแพทย์และเจ้าหน้าที่อื่นๆ ที่เกี่ยวข้องในโรงพยาบาล และติดต่อประสานกับผู้ป่วยเพื่อนัดหมาย
 • บริหารจัดเก็บข้อมูลของผู้ป่วยแต่ละราย
 • บันทึกข้อมูลโดย MS excel และ/หรือ SPSS และ/หรือEpiData (มีการจัดอบรมให้)
 • จัดส่งข้อมูลผู้ป่วยให้แก่นักวิจัย

ระยะเวลาปฏิบัติงาน  15 มี.ค. 2557 – 30 ธ.ค. 2557

คุณสมบัติของผู้สมัคร

 •  จบการศึกษาระดับปริญญาตรีขึ้นไป หากมีประสบการณ์ในการสัมภาษณ์/ลงพื้นที่เก็บข้อมูลจะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ
 • อายุไม่เกิน 30 ปี
 • มีความละเอียดรอบคอบ มีความรับผิดชอบสูง ซื่อสัตย์ อดทน กระตือรือร้น รักการเรียนรู้
 • มีมนุษย์สัมพันธ์ดีมาก สามารถทำงานเป็นทีมและทำงานภายใต้แรงกดดันได้ดี
 • มีทักษะการพูดเพื่อการสื่อสาร อธิบายให้ผู้อื่นเข้าใจได้เป็นอย่างดี
 • สามารถใช้คอมพิวเตอร์โปรแกรม SPSS และ/หรือ MS Office โดยเฉพาะ MS Excel ได้
 • สามารถปฏิบัติงานในโรงพยาบาลที่ได้รับมอบหมายได้

หมายเหตุ : หากผลการปฏิบัติงานเป็นที่น่าพอใจ จะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษหากท่านสมัครเป็นพนักงานประจำของ HITAP ในตำแหน่งที่มีความต้องการในอนาคต

                   เปิดรับสมัครตั้งแต่วันนี้ สนใจสามารถ ส่งใบสมัครและหลักฐานประกอบการสมัครงานได้ที่  ฝ่ายบุคคล โครงการประเมินเทคโนโลยีและนโยบายด้านสุขภาพ  ชั้น 6 อาคาร 6 กรมอนามัย กระทรวงสาธารณสุข ถ.ติวานนท์  อ.เมือง  จ.นนทบุรี  11000 โทรศัพท์. 089-4120415, 0-2590-4374, 0-2590-4549    โทรสาร 02-590-4369 E-mail: siranee.k@hitap.net  Website: www.hitap.net

28 กุมภาพันธ์ 2557

Next post > วิจัยชัด ปชช.รู้ตัวเสี่ยงโรค แต่ไม่ออกกำลังกาย อ้างไม่มีเวลา

< Previous post นักวิจัย HITAPเยือนอินเดียเพื่อเก็บข้อมูลกับหน่วยงานด้านสุขภาพในประเทศอินเดีย

Related Posts