logo
Download ดาวน์โหลด 346 ครั้ง
เข้าชม 1064 ครั้ง

รายละเอียดเพิ่มเติม

เอกสารนี้ใช้นำเสนอในการประชุมคณะกรรมการกำกับทิศครั้งสุดท้าย เพื่อพิจารณาคัดเลือกตัวชี้วัด นำเสนอต่อ สปสช.

งานวิจัยที่เกี่ยวข้อง