logo
Download ดาวน์โหลด 266 ครั้ง
เข้าชม 450 ครั้ง

รายละเอียดเพิ่มเติม

การใช้วัคซีนแบบสลับชนิดกำลังเป็นที่สนใจในหลายประเทศทั่วโลก แล้วการศึกษาที่มีให้ข้อมูลเกี่ยวกับเรื่องนี้ว่าอย่างไร

งานวิจัยที่เกี่ยวข้อง