logo
ต้องการข้อมูลเพิ่มเติม ติดต่อฝ่ายสื่อสารองค์กร HITAP

การประชุมวิชาการการประเมินเทคโนโลยีด้านสุขภาพสำหรับประเทศไทย

โครงการประเมินเทคโนโลยีและนโยบายด้านสุขภาพ (HITAP) ขอเชิญนักวิชาการ นักวิจัย นักศึกษา และบุคคลทั่วไปที่สนใจการประเมินเทคโนโลยีและนโยบายด้านสุขภาพในประเทศไทย เข้าร่วมการประชุมวิชาการ “เส้นทางสู่มาตรฐานและการนําไปใช้: คู่มือการประเมินเทคโนโลยีด้านสุขภาพสำหรับประเทศไทย” ในระหว่างวันที่ 12-13 มีนาคม 2552 ณ โรงแรมวินเซอร์สวีทส์ สุขุมวิท 18-20 กรุงเทพมหานคร

• การประชุมที่จะช่วยเสริมสร้างความรู้และความเข้าใจในการประเมินเทคโนโลยีด้านสุขภาพ โดยอาศัยเนื้อหาตามคู่มือการประเมินเทคโนโลยีด้านสุขภาพสำหรับประเทศไทย คู่มือที่ได้รับการรับรองจากคณะอนุกรรมการพัฒนาบัญชียาหลักแห่งชาติ ให้เป็นคู่มือของคณะอนุกรรมการฯ เพื่อนำไปใช้เป็นแนวทางในการจัดทำข้อมูลเพื่อพิจารณายาเข้าหรือออกในบัญชียาหลักแห่งชาติ


• ผู้เข้าร่วมประชุมจะสามารถนำองค์ความรู้ที่ได้ ไปใช้ประโยชน์ในงานวิจัยเพื่อประเมินเทคโนโลยีด้านสุขภาพได้ดียิ่งขึ้น ตามแนวทางที่เป็นมาตรฐาน


• นอกจากนี้ผู้เข้าร่วมประชุมยังสามารถผลิตงานวิจัยที่มีคุณภาพ และนำไปเป็นข้อมูลประกอบการตัดสินใจเชิงนโยบายในการเลือกใช้เทคโนโลยีด้านสุขภาพที่เหมาะสมได้

ผู้สนใจ สามารถดูรายละเอียดและดาวน์โหลดใบสมัคร ได้ที่ https://www.hitap.net/wp-content/uploads/files/export_files/training/training_display2.php

หรือติดต่อ คุณกมลวรรณ พันธุ์เพ็ง


โครงการประเมินเทคโนโลยีและนโยบายด้านสุขภาพ
ชั้น 6 อาคาร 6 กรมอนามัย กระทรวงสาธารณสุข
ถ.ติวานนท์ อ.เมือง จ.นนทบุรี 11000
โทร. 0-2590-4549, 0-2590-4374-5
โทรสาร. 0-2590-4369

 

13 มกราคม 2552

Next post > การประชุมผู้เชี่ยวชาญ เรื่อง บทบาทของผลการประเมินเทคโนโลยีต่อการตัดสินใจเชิงนโยบาย

< Previous post คู่มือการประเมินเทคโนโลยีด้านสุขภาพสำหรับประเทศไทย วางจำหน่ายแล้ว

Related Posts