logo

HITAP จัดประชุมผู้เชี่ยวชาญการประเมินความคุ้มค่า ของยุทธศาสตร์ยุติวัณโรคในประเทศไทย

เมื่อวันก่อน ไฮแทป (HITAP) หรือ โครงการประเมินเทคโนโลยีและนโยบายด้านสุขภาพ จัดประชุมผู้เชี่ยวชาญการประเมินความคุ้มค่าของยุทธศาสตร์ยุติวัณโรคในประเทศไท ...อ่านต่อ

13 ธันวาคม 2560 | เขียนโดย supaporn padma | 1557

HITAP เข้าร่วมประชุมนานาชาติการประเมินเทคโนโลยีด้านสุขภาพในภูมิภาคเอเชีย-แปซิฟิก

เมื่อเร็ว ๆ นี้ โครงการประเมินเทคโนโลยีและนโยบายด้านสุขภาพ (HITAP) โดย ภญ. เนตร นภิส สุชนวนิช (ยืนที่ 3 จากซ้าย) ที่ปรึกษาอาวุโสโครงการฯ และนายสุรเดช ...อ่านต่อ

13 ธันวาคม 2560 | เขียนโดย supaporn padma | 1351

HITAP มอบรางวัลแก่ผู้โชคดีในโครงการ iCanQuit

เมื่อเร็ว ๆ นี้ไฮแทป (HITAP) หรือ โครงการประเมินเทคโนโลยีและนโยบายด้านสุขภาพ มอบรางวัลแก่ผู้โชคดีที่ร่วมกิจกรรมของโครงการวิจัย “การทดสอบประสิทธิผลของก ...อ่านต่อ

13 ธันวาคม 2560 | เขียนโดย supaporn padma | 1810

HITAP จัดอบรมเชิงปฏิบัติการหัวข้อ “Essential Statistics for Health Technology Assessment of Health Promotion Intervention”

เมื่อเร็ว ๆ นี้ โครงการประเมินเทคโนโลยีและนโยบายด้านสุขภาพ (HITAP) จัดอบรมเชิงปฏิบัติการวิธีการทางสถิติสำหรับการประเมินเทคโนโลยีด้านสุขภาพ โดยเชิญดร. ...อ่านต่อ

13 ธันวาคม 2560 | เขียนโดย supaporn padma | 1804

HITAP จัดประชุมผู้เชี่ยวชาญโครงการพัฒนาข้อเสนอเพื่อการปรับปรุงการตรวจสุขภาพ และประกันสุขภาพคนต่างด้าวในประเทศไทย

เมื่อวันก่อน โครงการประเมินเทคโนโลยีและนโยบายด้านสุขภาพ (HITAP) จัดประชุมผู้เชี่ยวชาญโครงการพัฒนาข้อเสนอเพื่อการปรับปรุงการตรวจสุขภาพและประกันสุขภาพคน ...อ่านต่อ

13 ธันวาคม 2560 | เขียนโดย supaporn padma | 1969

HITAP จัดการบรรยาย แนวทางมาตรฐานคุณภาพ หรือ QS

เมื่อเร็ว ๆ นี้โครงการประเมินเทคโนโลยีและนโยบายด้านสุขภาพ (HITAP) จัดการบรรยายเรื่อง “แนวทางมาตรฐานคุณภาพ หรือ QS”  ให้เกียรติเป็นประธานและกล่าวเปิดงา ...อ่านต่อ

13 ธันวาคม 2560 | เขียนโดย supaporn padma | 1230

ผลวิจัย HITAP ชี้ปัญหาสุขภาพเด็กประถมไทย ไม่ได้รับการแก้ไขเพราะหน่วยงานที่เกี่ยวข้องขาดการทำงานร่วมกัน

นักวิจัย HITAP เปิดเผยผลวิจัยพบเด็กนักเรียนชั้นประถมศึกษาไม่ได้รับการดูแลด้านสุขภาพที่มีคุณภาพ ส่งผลให้อ้วนหรือผอมเกินไป มีปัญหาสายตา การได้ยินและพัฒน ...อ่านต่อ

10 มิถุนายน 2559 | เขียนโดย hitaphr | 5514

นานาชาติร่วมแถลงสนับสนุนการใช้หลักฐานวิชาการจัดลำดับความสำคัญในระบบสุขภาพถ้วนหน้า

ตัวแทนของรัฐบาล กระทรวงสาธารณสุข กระทรวงการคลัง นักวิชาการ และองค์กรด้านสุขภาพ ราว 800 คนกว่า 63 ประเทศ ร่วมแถลงการณ์สนับสนุนการพัฒนาระบบการจัดลำดับคว ...อ่านต่อ

3 กุมภาพันธ์ 2559 | เขียนโดย hitaphr | 1935

สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ทรงเป็นประธานพิธีเปิดการประชุมวิชาการนานาชาติประจำปี รางวัลสมเด็จเจ้าฟ้ามหิดล ประจำปี 2559

เมื่อวันที่ 29 มกราคม 2559 ด้วยสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ทรงเป็นองค์ประธานเปิดการประชุมวิชาการนานาชาติประจำปี รางวัลสมเด็จเจ้าฟ้ามหิดล ...อ่านต่อ

3 กุมภาพันธ์ 2559 | เขียนโดย hitaphr | 1801

“การเบิกจ่าย Stent” ช่องว่างสำหรับการพัฒนาต่อยอดสู่ความสำเร็จ ในระบบ “บัตรทอง” HITAP เสนอทางเลือกเพื่อลดค่าใช้จ่ายพร้อมเพิ่มประสิทธิภาพ

การเบิกจ่ายสายสวนเพื่อการขยายหลอดเลือดโคโรนารี่ด้วยขดลวด (Stent) ในระบบหลักประกันสุขภาพถ้วนหน้า (บัตรทอง) เป็นหนึ่งในรายการค่าใช้จ่ายของ สปสช.ที่ไม่สา ...อ่านต่อ

19 ตุลาคม 2558 | เขียนโดย hitaphr | 4073