logo

รหัสโครงการ

65021058RM002L0

คณะผู้วิจัย

นักวิจัยหลัก

นักวิจัยร่วม

รายละเอียดโครงการ

ยุทธศาสตร์
เทคโนโลยีที่เกี่ยวข้อง
คำค้น
Country

ระยะเวลาโครงการ

เริ่ม: - ตุลาคม 2564
สิ้นสุด: - กันยายน 2565

ติดต่อ

สถานะงานวิจัย

อยู่ระหว่างการทำวิจัย - 36%

จำนวนผู้เข้าชม: 538 คน

วันที่เผยแพร่ 15 ธันวาคม 2565 01:34

เอกสารเพิ่มเติม

กิจกรรมและความเคลื่อนไหว