logo
BP Booklet 01
BP Booklet 01

สร้างสุขถ้วนหน้า: โครงการศึกษาเพื่อพัฒนาชุดสิทธิประโยชน์กับการมีส่วนร่วมจากภาคส่วนในสังคม

สร้างสุขถ้ ...อ่านต่อ

Coverage Decisions and the Court: A Public Health Perspective on Glucosamine Reimbursement in Thailand (2016)

Sripen Tan ...อ่านต่อ

Policy Brief: ฉบับที่ 24 แบบสอบถามคุณภาพชีวิต EQ-5D-5L ฉบับภาษาไทย

การประเมิน ...อ่านต่อ

Provider-initiated HIV/AIDS counselling and testing at healthcare facilities in Thailand: a cluster-randomisation trial. (2009)

Provider-i ...อ่านต่อ

รายงานวิจัย: การกำหนดแนวทางที่เหมาะสมสำหรับการจัดซื้อจัดหา สายสวนเพื่อการขยายหลอดเลือดโคโรนารีด้วยบอลลูน และขดลวดค้ำยันผนังหลอดเลือดโคโรนารี สำหรับกองทุนหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ

        โร ...อ่านต่อ

รายงานวิจัย: การทบทวนวรรณกรรมของการประเมินมาตรการสุขภาพที่ซับซ้อน

การประเมิน ...อ่านต่อ

รายงานประจำปี 2554

รายงานวิจัย: การพัฒนานโยบายด้านการสร้างเสริมสุขภาพและป้องกันโรคในกลุ่มเด็กอายุ 0-5 ปี ในประเทศแคนาดา สหรัฐอเมริกา ญี่ปุ่น ไต้หวัน และภูมิภาคตะวันออกกลาง

Infographic : เช็คระยะสุขภาพ มาตรการตรวจคัดกรองสุขภาพในระดับประชากร ที่แนะนำให้เข้าสู่ชุดสิทธิประโยชน์

Guidelines for Health Technology Assessment in Thailand (Second Edition)-The Development Process (2014)

Usa Chaikl ...อ่านต่อ

Policy Brief ดูทั้งหมด

Global Health Capacity, WHO, South-East Asia Region, HITAP, HITA, Health technology assessment, HTA

Policy Brief: Issue 58: Building Global Health Capacity for Countries in WHO South-East Asia Region

Global hea ...อ่านต่อ

Policy Brief ฉบับที่ 56: การติดตามและประเมินกรอบยุทธศาสตร์สุขภาพโลกของประเทศไทย: ข้อเสนอเพื่อการพัฒนา

ประเทศไทยต ...อ่านต่อ
มาตรฐานคุณภาพ-ภาวะเจ็บครรภ์คลอดก่อนกำหนด

Policy Brief ฉบับที่ 55: มาตรฐานคุณภาพสำหรับป้องกันภาวะเจ็บครรภ์คลอดก่อนกำหนด

ภาวะเจ็บคร ...อ่านต่อ
มาตรฐานคุณภาพ-บริการสร้างเสริมสุขภาพและป้องกันโรค-ไฮแทป-HITAP

Policy Brief ฉบับที่ 54: การพัฒนามาตรฐานคุณภาพ (Quality Standards: QS) เพื่อปรับปรุงคุณภาพบริการสร้างเสริมสุขภาพและป้องกันโรคและบทเรียนสำคัญ

มาตรการหนึ ...อ่านต่อ
PB-Spirometry-cover

Policy Brief ฉบับที่ 53: การเข้าถึงบริการสไปโรเมตรีย์ และความเป็นไปได้ในการลงทุน

สไปโรเมตรี ...อ่านต่อ

Infographic ดูทั้งหมด

Infographic: ข้อเสนอรูปแบบการจัดบริการการแพทย์ฉุกเฉินสำหรับผู้สูงอายุในประเทศไทยทำมาด้วยกลุ่มอาการนำพลัดตกหกล้มและโรคหลอดเลือดสมอง

Recommended Health Screening Packages under Universal Health Coverage

fographic HTA การประเมินเทคโนโลยี การประเมินเทคโนโลยีและนโยบายด้านสุขภาพ HITAP ไฮแทป

HTA ในกระบวนการสร้างความเป็นธรรมด้านสุขภาพของไทย

fographic HTA การประเมินเทคโนโลยี การประเมินเทคโนโลยีและนโยบายด้านสุขภาพ HITAP ไฮแทป

Infographic: HTA ช่วยให้เกิดความเหมาะสมและเป็นธรรมด้านสุขภาพได้อย่างไร

Infographic: Essential elements of health priority setting

รายงานวิจัย ดูทั้งหมด

รายงานวิจัย: การพัฒนาแบบจำลองการประเมินความคุ้มค่าทางเศรษฐศาสตร์ของมาตรการสร้างเสริมสุขภาพในประเทศไทย : กรณีศึกษามาตรการควบคุมการบริโภคเครื่องดื่มแอลกอฮอล์

การสร้างเส ...อ่านต่อ

รายงานวิจัย: การวิเคราะห์ต้นทุนการบริการสร้างเสริมและป้องกันโรค

รายงานวิจัย: การวิเคราะห์ต้นทุนโครงการส่งเสริมสถานบริการสุขภาพที่ปราศจากการตีตราและเลือกปฏิบัติ

ปี พ.ศ. 25 ...อ่านต่อ

รายงานวิจัย: การศึกษาความคุุ้มค่าทางเศรษฐศาสตร์ของการใช้ยา Temozolomide ในผู้ป่วยมะเร็ง Glioblastoma และ Anaplastic Astrocytoma

มะเร็งกลัย ...อ่านต่อ

รายงานวิจัย: รายงานการทำกิจกรรมส่งเสริมและสนับสนุนการวิจัย โครงการศึกษาการดำเนินมาตรการป้องกันการพลัดตกหกล้มและภาวะสมองเสื่อมของผู้สูงอายุในชุมชนในประเทศไทย

โครงการศึก ...อ่านต่อ

ผลงานตีพิมพ์ในวารสารวิชาการ ในประเทศ ดูทั้งหมด

รูปแบบการจ่ายค่าบริการด้านการสร้างเสริมสุขภาพและการป้องกันโรคกับผลกระทบต่อพฤติกรรมของผู้ให้บริการ

จิตติ วิสั ...อ่านต่อ

การประเมินระบบข้อมูลและรายงานสุขภาพนักเรียน ในงานบริการอนามัยโรงเรียนระดับประถมศึกษา: กรณีศึกษาสองจังหวัดในประเทศไทย

นิธิเจน กิ ...อ่านต่อ

การหาปัจจัยที่มีความสำคัญต่อการเลือกวัคซีนใหม่ในประเทศไทยโดยวิธี best-worst scaling

Siriporn P ...อ่านต่อ

การใช้เครื่องช่วยฟังของคนพิการทางการได้ยินสิทธิหลักประกันสุขภาพถ้วนหน้าและข้อเสนอแนะเพื่อการปรับปรุงระบบการให้บริการเครื่องช่วยฟัง

สุรเดช ดวง ...อ่านต่อ

ปัจจัยที่สัมพันธ์กับการใช้เครื่องช่วยฟังของคนพิการทางการได้ยินในระบบหลักประกันสุขภาพถ้วนหน้า

วิทธวัช พั ...อ่านต่อ

ผลงานตีพิมพ์ในวารสารวิชาการ ต่างประเทศ ดูทั้งหมด

Real-World Safety of Intravitreal Bevacizumab and Ranibizumab Treatments for Retinal Diseases in Thailand: A Prospective Observational Study

Abstract B ...อ่านต่อ

A real-world study of effectiveness of intravitreal bevacizumab and ranibizumab injection for treating retinal diseases in Thailand

Abstract B ...อ่านต่อ

Rival perspectives in health technology assessment and other economic evaluations for investing in global and national health. Who decides? Who pays?

Abstract T ...อ่านต่อ

Historical development of the HTAsiaLINK network and its key determinants of success

Abstract O ...อ่านต่อ

The EQ-5D-5L valuation study in Thailand

Abstract B ...อ่านต่อ

จุลสาร HITAP ดูทั้งหมด

จุลสารปีที่ 11 ฉบับที่ 32 มกราคม-เมษายน 2561: เปิดใจให้ HTA เปิดรับความคุ้มค่าด้านสาธารณสุข

เรื่องราวข ...อ่านต่อ

จุลสารปีที่ 10 ฉบับที่ 31 กันยายน – ธันวาคม 2560 : ถึงเวลาเอาจริงกับไวรัสตับอักเสบซี

จุลสารปีที่ 10 ฉบับที่ 30 พฤกษภาคม-สิงหาคม 2560: บริการอนามัยโรงเรียนระดับประถมศึกษา

อย.-อนาคต-อย.-แยกบางอย่าง-สร้างบางส่วน

จุลสารปีที่ 10 ฉบับที่ 29 มกราคม-เมษายน 2560: อนาคต อย. แยกบางอย่าง สร้างบางส่วน

จุลสารปีที่ 9 ฉบับที่ 28 กันยายน-ธันวาคม 2559: สร้างกลไกการเงินและตัวชี้วัดอย่างไรให้พัฒนาคุณภาพบริการปฐมภูมิ

หากพูดถึงโ ...อ่านต่อ

รายงานความก้าวหน้า ดูทั้งหมด

สื่อประชาสัมพันธ์อื่นๆ ดูทั้งหมด