logo
Download ดาวน์โหลด 1244 ครั้ง
เข้าชม 2276 ครั้ง

รายละเอียดเพิ่มเติม

หากพูดถึงโครงการ QOF ท่านผู้อ่านหลายคนอาจไม่คุ้นหูเพราะโครงการ QOF เป็นโครงการซึ่งดำเนินงานอยู่ภายในหน่วยงานรัฐ เป็นการทำงานร่วมกันระหว่างกระทรวงสาธารณสุขและสำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติมีการทำงานคือประเมินคุณภาพการทำงานของหน่วยบริการปฐมภูมิและตอบแทนหน่วยบริการที่ปฏิบัติงานได้ดีด้วยการให้งบประมาณเพิ่มโดยคำนวณเป็นคะแนนการทำงานที่มีคุณภาพแล้วนำคะแนนนั้นคิดเป็นงบประมาณ หรืออธิบายง่าย ๆ ว่า เป็นการ จ่ายเงินซื้อคุณภาพบริการนั่นเอง ผู้ที่เกี่ยวข้องอยู่ในโครงการก็จะเป็นเจ้าหน้าที่ในหน่วยให้บริการ ผู้บริหารหน่วยบริการ เจ้าหน้าที่และผู้บริหารโครงการ ดังนั้นจึงอาจมองว่า โครงการ QOFเป็นเรื่องภายในของรัฐไม่เกี่ยวข้องโดยตรงกับประชาชน แท้จริง แล้วโครงการ QOF มีเป้าหมายหลักคือต้องการให้คนไทยได้รับบริการสาธารณสุขที่มีคุณภาพ พร้อมกับพัฒนาการทำงานของหน่วยบริการไปด้วยกัน

งานวิจัยที่เกี่ยวข้อง