logo
Download ดาวน์โหลด 482 ครั้ง
เข้าชม 1155 ครั้ง

รายละเอียดเพิ่มเติม

เด็กที่เกิดมาพร้อมภาวะสายตาผิดปกติ (สายตาสั้น, ยาว หรือเอียง) จะไม่รู้ว่าตนเองตามัวเพราะเห็นอย่างนี้มาตั้งแต่เกิด ผู้ปกครองก็ไม่ทราบ จนกระทั่งโตขึ้นมีปัญหาในการใช้ชีวิตประจำวัน หรือการเรียน จึงค่อยเรียนรู้ว่าตนเองเห็นไม่เหมือนคนอื่น แล้วพยายามหาทางแก้ไข แต่หารู้ไม่ว่าเมื่อถึงเวลานั้น….อาจสายเกินไป และอาจจะมองไม่ชัดอีกเลยตลอดชีวิต

งานวิจัยที่เกี่ยวข้อง