logo

Policy Brief: ฉบับที่ 144: บันทึกลับจากกล่องดำ: เปิดข้อมูลความเสี่ยงในสถานพยาบาลที่คุณยังไม่เคยรู้

- บริการสุขภาพในสถานพยาบาลสามารถเกิด "เหตุการณ์ไม่พึงประสงค์" ได้ตลอดเวลา ซึ่งเหตุการณ์ไม่พึงประสงค์อาจส่งผลถึงชีวิตและสุขภาพของผู้ป่วยหรือตัวผู้ให้บร ...อ่านต่อ

  25 สิงหาคม 2565 | 149

  Policy Brief: ฉบับที่ 137: ตรวจสอบมาตรการคุณค่าน้อยหรือ Low Value Care ในระบบบริการสุขภาพไทย กรณีศึกษาการรักษาหลอกเลือดหัวใจแบบไม่ผ่าตัดโดยการใช้บอลลูนขยายหลอกเลือด การใส่ขดลวด และการตัดมดลูกทางหน้าท้อง

  หัตถการที่ถูกกระทำขึ้นโดยไม่ก่อให้เกิดประโยชน์หรือเกิดประโยชน์เพียงเล็กน้อยเมื่อเทียบกับค่าใช้จ่าย ไม่มีความคุ้มค่าต่อค่าใช้จ่ายที่สูญเสียไป เรียกว่า ...อ่านต่อ

   25 กรกฎาคม 2565 | 150

   Policy Brief: ฉบับที่ 136: การระบาดของโควิด-19 ส่งผลต่อผู้ป่วยนอกกลุ่มโรค ACSCs อย่างไรบ้าง ?

   แบบแผนการเข้ารับการรักษาของผู้ป่วยกลุ่มโรค ACSCs เปลี่ยนแปลงไปในช่วงที่มีการระบาดของโควิด-19 ภาพรวมพบการลดลงของการเข้ารักษาพยาบาลแบบผู้ป่วยใน ซึ่งอาจเ ...อ่านต่อ

    25 กรกฎาคม 2565 | 96

    Policy Brief: ฉบับที่ 135: สำรวจการตายส่วนเกินของคนไทยในห้วงเวลา 2 ปีการระบาดของโควิด-19 (พ.ศ. 2563-2564)

    การตายส่วนเกิน (excess mortality) เป็นตัวชี้วัดทางระบาดวิทยาที่ใช้เพื่อวัดจำนวนการตายจากทุกสาเหตุในช่วงสภาวะวิกฤติที่การตายอาจจะสูงกว่าสภาวะปกติทั่วไป ...อ่านต่อ

     25 กรกฎาคม 2565 | 113

     Policy Brief: ฉบับที่ 134: ผลพวงจากมาตรการ ‘ล็อกดาวน์’ ต่อการให้บริการผู้ป่วยใน (IPD) ของผู้ป่วยสิทธิหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ (บัตรทอง)

      ก่อนเกิดการระบาดของโควิด-19 การเข้ารับบริการในแผนกผู้ป่วยใน (IPD) ของผู้มีสิทธิหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ มีแนวโน้มเพิ่มขึ้นทุก ๆ ปี การระบาดของโรคโควิ ...อ่านต่อ

      25 กรกฎาคม 2565 | 196

      Policy Brief: ฉบับที่ 133: ผลพวงจากมาตรการ ‘ล็อกดาวน์’ ต่อการรับบริการแผนกผู้ป่วยนอก (OPD) ของผู้ป่วยสิทธิหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ (บัตรทอง)

      ก่อนโควิด-19 แพร่ระบาด การเข้ารับบริการในแผนผู้ป่วยนอก (OPD) แต่ละปีมีการเปลี่ยนแปลงตามฤดูกาล (seasonality) และจำนวนการเข้ารับบริการมีแนวโน้มเพิ่มขึ้น ...อ่านต่อ

       23 กรกฎาคม 2565 | 195

       Policy Brief: ฉบับที่ 132: เมื่อ Big Data VS Power Bl ข้อมูลการรับบริการสาธารณสุขผู้ป่วยนอก 900 ล้านบันทึก สามารถบอกอะไรเราได้บ้าง !!?

       นับตั้งแต่ปี 2560-2563 สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ (สปสช.) ได้เก็บบันทึกข้อมูลการใช้บริการของแผนกผู้ป่วยนอก (OPD) ไว้เกือบ 900 ล้านบันทึก (หรือรา ...อ่านต่อ

        19 กรกฎาคม 2565 | 263

        Policy Brief: ฉบับที่ 131: ความคุ้มค่าของ Evusheld® ยาสำหรับป้องกันโควิด-19 ในผู้ที่มีภาวะภูมิคุ้มกันบกพร่องในประเทศไทย

        Evusheld® เป็นแอนติบอดีออกฤทธิ์ยาวสองชนิด ได้แก่ tixagevimab และ cilgavimab ได้รับการขึ้นทะเบียนเพื่อใช้ในภาวะฉุกเฉินที่สหรัฐอเมริกา และในทวีปยุโรปสำห ...อ่านต่อ

         19 กรกฎาคม 2565 | 577

         Policy Brief: ฉบับที่ 130: Data ช่วงการระบาดโควิด-19 พบการผ่าตัดไส้ติ่งอักเสบอาจเกินจำเป็น

         โรคไส้ติ่งอักเสบเป็นหนึ่งในภาวะฉุกเฉินทางศัลยกรรม พบประมาณ 70,000 ถึง 80,000 รายต่อปี แต่มีหลักฐานพบว่าร้อยละ 20 ของผู้ป่วยที่เข้ารับการผ่าตัด ไม่พบกา ...อ่านต่อ

          18 กรกฎาคม 2565 | 275

          Policy Brief: ฉบับที่ 129: มุมมองผู้เชี่ยวชาญทั่วโลกต่อบทบาทและการดำเนินงานของ ‘ศูนย์ควบคุมโรคติดต่อระดับภูมิภาค’ สู่ ‘บทเรียน’ เพื่อส่งต่อในอาเซียน

          ภัยสาธารณสุขฉุกเฉินและโรคอุบัติใหม่เป็นเรื่องใกล้ตัวและเกี่ยวโยงกับมิติอื่น ๆ เช่น ภาคธุรกิจ การท่องเที่ยว การส่งออกสินค้า การเดินทาง การเคลื่อนย้ายแร ...อ่านต่อ

           17 มิถุนายน 2565 | 248

           ต้องการข้อมูลเพิ่มเติม ติดต่อฝ่ายสื่อสารองค์กร HITAP