logo


ต้องการข้อมูลเพิ่มเติม ติดต่อฝ่ายสื่อสารองค์กร HITAP
โครงการแลกเปลี่ยนนักวิจัยระหว่างประเทศ TRF – HITAP INTERNATIONAL INTERNSHIP PROGRAM

เมื่อวันก่อน ดร. นพ.ยศ ตีระวัฒนานนท์ (ยืนขวาสุด) เลขาธิการมูลนิธิเพื่อการประเมินเทคโนโลยีและนโยบายด้านสุขภาพและผู้รับทุนเมธีวิจัยอาวุโส สกว. พร้อมเจ้าหน้าที่ฝ่ายต่างประเทศ โครงการประเมินเทคโนโลยีและนโยบายด้านสุขภาพ ในฐานะผู้รับผิดชอบโครงการ TRF – HITAP INTERNATIONAL INTERNSHIP PROGRAM กล่าวต้อนรับพร้อมแนะแนวทางการทำงานแก่ผู้ได้รับการคัดเลือกเข้าร่วมโครงการทั้ง 3 คน ได้แก่ นายเอรี่ เซทิอะวาน (แถวที่ 2 ซ้ายสุด) ศูนย์ศึกษาเศรษฐกิจและนโยบายสุขภาพ มหาวิทยาลัยอินโดนีเซีย ดร.ลาวิน่า ชานดร้า โค (แถวที่ 2 กลาง)  ภาควิชาเวชศาสตร์ชุมชน คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยอินโดนีเซีย และดร.ออลันดา โกว (แถวหน้า ที่ 2 จากซ้าย) นักศึกษาสาธารณสุข เอ็มพีเอช จอห์นฮอปกิ้นส์ จากกระทรวงสาธารณสุขสิงคโปร์ มาศึกษาดูงานโครงการประเมินเทคโนโลยีและนโยบายด้านสุขภาพ (HITAP) โดยผู้ได้รับการคัดเลือกทั้ง 3 จะได้เรียนรู้เรื่องการประเมินผลทางเศรษฐศาสตร์และการสร้างแบบจำลองการศึกษาความคิดเห็น การศึกษาระบบในวงกว้าง การทบทวนวรรณกรรม และอื่น ๆ ณ โครงการประเมินเทคโนโลยีและนโยบายด้านสุขภาพ ชั้น 6 อาคารกรมอนามัย กระทรวงสาธารณสุข

4 พฤษภาคม 2561

Next post > 'การรักษาต้องสงสัย'

< Previous post HITAP ต้อนรับผู้แทนจาก WHO

Related Posts