logo


ต้องการข้อมูลเพิ่มเติม ติดต่อฝ่ายสื่อสารองค์กร HITAP
พิธีปิดและมอบรางวัล “การนำเสนองานวิจัย”  การประชุมวิชาการนานาชาติ HTAsiaLink 2018

เมื่อวันก่อน นพ.ธวัช สุนทราจารย์ (ที่ 5 จากขวา) ผู้ช่วยรัฐมนตรีประจำกระทรวงสาธารณสุข ให้เกียรติเป็นประธานกล่าวปิดงานการประชุมวิชาการนานาชาติ HTAsiaLink 2018 ว่าด้วยการประเมินเทคโนโลยีด้านสุขภาพ (health technology assessment: HTA) ภายใต้หัวข้อ Testing Treatments: Strengthening HTA for better healthcare นอกจากนี้ยังให้เกียรติร่วมกับ ศาสตราจารย์ แอนโทนี่ คัลเยอร์ (ที่ 5 จากซ้าย) ผู้ก่อตั้ง Centre for Health Economics จาก University of York ประเทศอังกฤษ มอบโล่รางวัลและประกาศนียบัตรการนำเสนองานวิจัยด้วยวาจา สาขาการวิจัยระบบสุขภาพ และสาขาประเมินความคุ้มค่าทางการแพทย์

โดยผู้ได้รับรางวัลในสาขาแรกได้แก่ นายสรายุทธ ขันธะ (รางวัลชนะเลิศ), มิสเหลียง ลิน (รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1), ภญ.เสริมสิริ แสงรุ่งเรืองศรี และ มร.เจียะ-จี่ จิน (รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2)

สำหรับสาขาการประเมินความคุ้มค่าทางการแพทย์ ได้แก่ มิสสวี ซัง ซูน (รางวัลชนะเลิศ), ภญ.กันต์กมล กิจตรงศิริ (รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1), มร.ดู๊ อง เดอ และ ภญ.นิธิเจน กิตติรัชกุล (รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2)

สำหรับงานนี้ จัดโดยโครงการประเมินเทคโนโลยีและนโยบายด้านสุขภาพ หรือ HITAP สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข ร่วมกับหลักสูตรการประเมินเทคโนโลยีด้านสุขภาพ มหาวิทยาลัยมหิดล (MUHTA) ณ ห้อง แกรนด์ คอนเวนชั่น ฮอลล์ โรงแรมเลอ เมอริเดียน จังหวัดเชียงใหม่

22 พฤษภาคม 2561

Next post > HITAP ร่วมกับ เครือข่ายนักวิจัยประเมินเทคโนโลยีด้านสุขภาพในทวีปเอเชีย

< Previous post Photo Album HTAsialink 2018 

Related Posts