logo
ต้องการข้อมูลเพิ่มเติม ติดต่อฝ่ายสื่อสารองค์กร HITAP

หนังสือพิมพ์: ไทยนิวส์เชียงใหม่

ฉบับวันที่: 20 พฤษภาคม 2018

HITAP ร่วมกับ เครือข่ายนักวิจัยประเมินเทคโนโลยีด้านสุขภาพในทวีปเอเชีย

เมื่อเร็ว ๆ นี้ โครงการประเมินเทคโนโลยีและนโยบายด้านสุขภาพ หรือ HITAP สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข  ร่วมกับหลักสูตรการประเมินเทคโนโลยีด้านสุขภาพ (MUHTA) มหาวิทยาลัยมหิดล จัดการประชุมวิชาการนานาชาติ HTAsiaLink 2018 ครั้งที่ 7 ภายใต้หัวข้อ Testing Treatments: Strengthening HTA for better healthcare  ระหว่างวันที่ 8 – 10 พฤษภาคม 2561

โดย ศ. นพ.วิจารณ์  พานิช  ประธานมูลนิธิเพื่อการประเมินเทคโนโลยีและนโยบายด้านสุขภาพ กล่าวต้อนรับผู้เข้าร่วมการประชุมทั้งจากในและต่างประเทศ ให้เกียรติกล่าวเปิดงาน โดย นพ.โอภาส  การย์กวินพงศ์ รองปลัดกระทรวงสาธารณสุข มร.ชิเกคิ มิยาเกะ ผู้แทนอาวุโส องค์การความร่วมมือระหว่างประเทศแห่งญี่ปุ่น (JICA) และ ดร.ยัง ซุง ลี ประธาน National Evidence-based Healthcare Collaborating Agency: NECA) ประเทศเกาหลีใต้ ซึ่งการประชุมมีวัตถุประสงค์เพื่อสร้างความเข้มแข็งของเครือข่ายการประเมินเทคโนโลยีด้านสุขภาพในทวีปเอเชีย พัฒนาขีดความสามารถด้านวิชาการแก่นักวิจัย  สนับสนุนแลกเปลี่ยนเรียนรู้และการมีสัมพันธภาพที่ดีระหว่างผู้เข้าร่วมประชุมจากประเทศที่เป็นสมาชิกและประเทศอื่น ๆ  โดยรูปแบบการประชุมประกอบด้วย  การประชุมเชิงปฏิบัติการ  การบรรยาย  การอบรมพัฒนาทักษะด้านการวิจัย  แลกเปลี่ยนประสบการณ์  การนำเสนอและประกวดผลงานวิจัย  และนิทรรศการจากเครือข่ายร่วมจัดแสดงด้วย.

23 พฤษภาคม 2561

Next post > สำนักปลัดกระทรวงสาธารณสุข ร่วมกับ มหาวิทยาลัยมหิดล เป็นเจ้าภาพจัดประชุมนานาชาติที่จังหวัดเชียงใหม่

< Previous post พิธีปิดและมอบรางวัล “การนำเสนองานวิจัย” การประชุมวิชาการนานาชาติ HTAsiaLink 2018

Related Posts

HITAP เป็นข่าว ล่าสุด