logo

กม.มะเร็งดูบทเรียนพรบ.คุ้มครอง

กม.มะเร็งดูบทเรียนพรบ.คุ้มครอง Link : http://www.thaipost.net/news/020810/25607   ผอ.สถาบันมะเร็งฯ รับร่างกฎหมายมะเร็งอยู่ในขั้นทำประชาพิจารณ์ ปลายปีน ...อ่านต่อ

2 สิงหาคม 2553 | 1187

พ.ร.บ.คุ้มครองฯ “การเมืองหมอ-ผลประโยชน์“ เดิมพันชีวิต

พ.ร.บ.คุ้มครองฯ "การเมืองหมอ-ผลประโยชน์" เดิมพันชีวิต Link : http://www.thairath.co.th/content/edu/100547 ส่อแววจบไม่ลง พ.ร.บ.คุ้มครองผู้เสียหายจากการ ...อ่านต่อ

2 สิงหาคม 2553 | 1031

ต้องการข้อมูลเพิ่มเติม ติดต่อฝ่ายสื่อสารองค์กร HITAP