logo
ต้องการข้อมูลเพิ่มเติม ติดต่อฝ่ายสื่อสารองค์กร HITAP

“จุรินทร์” เผยสถานบริการสาธารณสุขเสียหายจากภัยน้ำท่วม 449 แห่ง มูลค่า 222 ล้านบาท

http://www.moph.go.th/ops/iprg/iprg_new/include/admin_hotnew/show_hotnew.php?idHot_new=34837

วันนี้ (15 พฤศจิกายน 2553) ที่กระทรวงสาธารณสุข จ.นนทบุรี นายจุรินทร์ ลักษณวิศิษฏ์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข ให้สัมภาษณ์ความคืบหน้าการให้ความช่วยเหลือผู้ประสบภัยน้ำท่วม ด้านการแพทย์และสาธารณสุข ว่า ขณะนี้ ยังมีสถานการณ์น้ำท่วมใน 18 จังหวัด อยู่ในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 7 จังหวัด กลาง 6 จังหวัด และใต้ 5 จังหวัด สถานการณ์คลี่คลายแล้ว 33 จังหวัด สถานบริการสาธารณสุขได้รับผลกระทบ 449 แห่ง เป็นโรงพยาบาลศูนย์และโรงพยาบาลทั่วไป 4 แห่ง โรงพยาบาลชุมชน 33 แห่ง สถานีอนามัยและโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล 393 แห่งและเป็นหน่วยงานสังกัดกรมและสถาบันพระบรมราชชนกอีก 19 แห่ง มูลค่าความเสียหายเป็นเงิน 222 ล้านบาท ประกอบด้วยสิ่งก่อสร้างและครุภัณฑ์ จะเสนอเข้าที่ประชุมคณะรัฐมนตรีเพื่อพิจารณาต่อไป โดยมีโรงพยาบาลที่ได้รับผลกระทบมากเป็นพิเศษ เช่น โรงพยาบาลมหาราชนครราชสีมา โรงพยาบาลหาดใหญ่ และโรงพยาบาลชัยภูมิเป็นต้น

          นายจุรินทร์กล่าวต่อว่า สำหรับการเจ็บป่วยของผู้ประสบภัย ได้ออกให้บริการผู้ป่วยแล้ว 587,000 ราย โรคที่พบมากที่สุด 5 อันดับ ได้แก่ น้ำกัดเท้าร้อยละ 50.37 ไข้หวัดและระบบทางเดินหายใจร้อยละ 14.51 ปวดเมื่อยร้อยละ 10.55 โรคผิวหนังร้อยละ 9.15 และโรคเครียดร้อยละ 7.67 สำหรับผู้เสียชีวิตเฉพาะที่ผ่านการตรวจสอบข้อมูลจากวอร์รูมน้ำท่วมกระทรวงสาธารณสุขเสร็จสิ้นแล้ว มีจำนวน 201 คน ได้สั่งการให้ส่งทีมสุขภาพจิตทั้งจากส่วนกลางและสำนักงานสาธารณสุขจังหวัด เข้าไปเยียวยาครอบครัวของผู้เสียชีวิตดังกล่าว นอกจากนั้น ยังได้ส่งหน่วยแพทย์ด้านสุขภาพจิตเข้าไปดูแลติดตามเฝ้าระวังผู้ที่มีความเครียด วิตกกังวลที่ต้องติดตามเฝ้าระวังอย่างใกล้ชิด จากเดิมที่มี 446 รายแล้ว 2-3 รอบ พบว่าผู้ที่มีความเครียดลดลงเหลือ 241 ราย

          สำหรับการสนับสนุนยาและเวชภัณฑ์ ขณะนี้ได้จัดส่งไปยังพื้นที่ประสบภัยทั่วประเทศแล้ว 1,380,000 ชุด ซึ่งได้กำชับมาตั้งแต่ต้น ให้สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดจะกระจายยาโดยเร่งด่วนและทั่วถึง และติดตามผลตลอดเวลา หากมีพื้นที่ใดมีความต้องการยาเพิ่มเติม หรือจำเป็นต้องเพิ่มในรอบ 2 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดก็ยังมียาสำรองไว้ ส่วนกลางก็จะส่งไปสนับสนุนเพิ่มให้ สามารถแจ้งได้ที่หมายเลข 1669 เพื่อจัดส่งให้ต่อไป

          นายจุรินทร์กล่าวต่อไปว่า สิ่งสำคัญที่จะต้องได้รับการฟื้นฟูคือด้านสิ่งแวดล้อม สำนักงานสาธารณสุขจังหวัด (สสจ.) ได้รายงานมายังวอร์รูม พบว่าทั่วประเทศมีแหล่งขยะที่ต้องเร่งกำจัดโดยด่วน 56 แห่ง แหล่งน้ำขังเน่าเสีย 108 แห่ง ตลาด 41 แห่ง และแหล่งน้ำอุปโภคบริโภค 101 แห่ง ขณะนี้สสจ.ร่วมกับหน่วยงานอื่น ๆ ดำเนินการฟื้นฟูแล้วเฉลี่ยร้อยละ 95 ส่วนโรคระบาด หลังจากที่ได้สั่งการให้เฝ้าระวังอย่างใกล้ชิด และตั้งเป้าหมายต้องไม่มีการแพร่ระบาดของโรคหลังน้ำลดให้ได้ 100 เปอร์เซ็นต์ จากการติดตามของวอร์รูมขณะนี้ทุกพื้นที่ยังไม่พบโรคระบาด แต่ยังคงเน้นการควบคุมพาหะนำโรค สิ่งแวดล้อม และเตรียมความพร้อมของหน่วยสอบสวนโรคเคลื่อนที่เร็ว ต้องเข้าถึงพื้นที่ทันทีหากมีโรคระบาดเกิดขึ้น ขณะนี้กรมควบคุมโรครายงานพบผู้ป่วยโรคฉี่หนู 1 ราย หายป่วยแล้ว

          ด้านนายแพทย์อภิชัย มงคล อธิบดีกรมสุขภาพจิต กล่าวว่า ในการดูแลดูแลสุขภาพจิตครอบครัวผู้เสียชีวิตทั้ง 201 รายนั้น จะเน้นการสร้างความสัมพันธ์ ให้คนในครอบครัวระบายความรู้สึก เพื่อตรวจสอบว่ามีความทุกข์อย่างไร หรืออาจใช้เครื่องมือประเมินความเครียด ภาวะซึมเศร้าและเสี่ยงต่อการฆ่าตัวตาย หากพบว่ามีประเด็นที่ต้องติดตามใกล้ชิดจะร่วมกับเจ้าหน้าที่ในพื้นที่ดูแลต่อไป ซึ่งจากการลงพื้นที่พบว่าขณะนี้ส่วนใหญ่ยังมีกำลังใจดี เนื่องจากมีเจ้าหน้าที่สาธารณสุข อสม.คอยติดตามดูแลทุกวัน ซึ่งเป็นการให้กำลังใจเป็นอย่างดี โดยจะมีการติดตามเยี่ยมบ้านจนกว่าจะปลอดภัย

 

16 พฤศจิกายน 2553

Next post > สธ.ทำโครงการเกษตรกรปลอดโรค ผู้บริโภคปลอดภัย เทิดพระเกียรติในหลวง 84 พรรษา

< Previous post แพทยสภารับรองรร.หมอ “ม.พะเยา“

Related Posts

HITAP เป็นข่าว ล่าสุด