logo
ต้องการข้อมูลเพิ่มเติม ติดต่อฝ่ายสื่อสารองค์กร HITAP

“สธ.” เผยองค์การอนามัยโลก การันตีวัคซีนป้องกันโรคหัดผลิตโดยองค์การเภสัชกรรมของไทย

มีคุณภาพมาตรฐานสากล เป็นประเทศแรก

http://www.moph.go.th/ops/iprg/iprg_new/include/admin_hotnew/show_hotnew.php?idHot_new=34964

นายบุณย์ธีร์ พานิชประไพ เลขานุการรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข  ให้สัมภาษณ์ว่า ขณะนี้องค์การอนามัยโลก (World Health Organization : WHO)ได้รับรองคุณภาพวัคซีนโรคหัดของประเทศไทย ซึ่งผลิตจากบริษัทองค์การเภสัชกรรม-เมอร์ริเออร์ ชีววัตถุ จำกัด อย่างเป็นทางการแล้วตั้งแต่วันที่ 6 กันยายน 2553 ที่ผ่านมา นับเป็นวัคซีนที่ผลิตในประเทศไทย ที่ผ่านการรับรองขององค์การอนามัยโลกได้เป็นรายแรกอย่างสมบูรณ์ ทำให้ไทยถูกจัดให้เป็นหนึ่งในประเทศที่มีศักยภาพ ซึ่งจะสามารถทำการส่งออกวัคซีนป้องกันโรคหัดให้กับองค์กรต่างๆ และหน่วยงานต่างๆของสหประชาชาติได้

นายบุณย์ธีร์กล่าวต่อว่า วัคซีนส่วนใหญ่ที่ผ่านการรับรองคุณภาพตามเกณฑ์ขององค์การอนามัยโลกในปัจจุบัน   ส่วนใหญ่ผลิตจากผู้ผลิตรายใหญ่ในซีกโลกประเทศที่พัฒนาแล้ว สำหรับผู้ผลิตในประเทศที่กำลังพัฒนายังมีจำนวนน้อยมากที่ได้ผ่านการรับรองนี้ นับเป็นความภาคภูมิใจที่ประเทศไทยสามารถมีแหล่งผลิตวัคซีนที่ได้มาตรฐานและคุณภาพในระดับสากลซึ่งนอกเหนือจากการเผยแพร่ชื่อเสียงของประเทศไทยแล้ว การผ่านการรับรองคุณภาพมาตรฐานจากองค์กรระดับโลก ยังเป็นการสนับสนุนนโยบายการส่งออกวัคซีน ที่สามารถสร้างรายได้ให้กับประเทศไทยอีกทางหนึ่งนอกเหนือจากสินค้าส่งออกอื่น ๆ

นายบุณย์ธีร์กล่าวอีกว่า วัคซีนป้องกันโรคหัดนี้ เป็นวัคซีนที่ผลิตจากโรงงานที่นิคมอุตสาหกรรมเกตเวย์ จังหวัดฉะเชิงเทรา ได้รับการอนุมัติทะเบียนตำรับสำหรับการผลิตเลขที่ 1A412/49 จากสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา เมื่อเดือนธันวาคม 2549 วัคซีนดังกล่าวใช้ฉีดป้องกันโรคหัดให้กับเด็กเล็กทั่วประเทศ ในโครงการสร้างเสริมภูมิคุ้มกันโรคของกรมควบคุมโรคตั้งแต่ปี 2550 เป็นต้นมา ความสำเร็จในครั้งนี้ เป็นผลมาจากความร่วมมือและการสนับสนุนจากหน่วยงานภาครัฐในสังกัดกระทรวงสาธารณสุข เช่น สำนักชีววัตถุ กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ สำนักควบคุมยา สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา และสำนักระบาดวิทยา กรมควบคุมโรค ซึ่งล้วนเป็นหน่วยงานในภาครัฐที่มีประสิทธิภาพในการกำกับดูแล การผลิตและความปลอดภัยของการใช้วัคซีนในประเทศไทย ที่ได้ร่วมมือกันพัฒนาและยกระดับคุณภาพ จนสามารถผ่านการประเมินตามเกณฑ์ที่องค์การอนามัยโลกกำหนด

ทั้งนี้ บริษัท องค์การเภสัชกรรม-เมอร์ริเออร์ ชีววัตถุ จำกัด ได้ทำหนังสือแสดงความขอบคุณมายัง นาย จุรินทร์ ลักษณวิศิษฏ์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข ที่ได้ให้การสนับสนุนจนได้รับการรับรองจากองค์การอนามัยโลก

 

22 พฤศจิกายน 2553

Next post > “จุรินทร์” เผยคณะรัฐมนตรีเห็นชอบ 4 ยุทธศาสตร์ควบคุมการบริโภคเครื่องดื่มแอลกอฮอล์

< Previous post โพลชี้ประชาชนให้คะแนนบัตรทองเกือบเต็ม 10!!

Related Posts

HITAP เป็นข่าว ล่าสุด