logo
ต้องการข้อมูลเพิ่มเติม ติดต่อฝ่ายสื่อสารองค์กร HITAP

รมช.สธ. ร่วมงานวางศิลาฤกษ์ ตึกสงฆ์อาพาธ ขนาด 120 เตียง ที่โรงพยาบาลจอมทอง เชียงใหม่

http://www.moph.go.th/ops/iprg/include/admin_hotnew/show_hotnew.php?idHot_new=43100

บ่ายวันนี้ (1 ธันวาคม 2554) นายต่อพงษ์ ไชยสาส์น รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงสาธารณสุข ร่วมเป็นเกียรติในพิธีวางศิลาฤกษ์อาคารเฉลิมพระเกียรติ 84 พรรษา พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว (ตึกสงฆ์อาพาธ) ที่โรงพยาบาลจอมทอง อำเภอจอมทอง จังหวัดเชียงใหม่ โดยมีเจ้าประคุณสมเด็จพระมหารัชมังคลาจารย์ กรรมการมหาเถรสมาคม เจ้าคณะใหญ่หนเหนือ เป็นประธานพิธี

นายต่อพงษ์กล่าวว่า การก่อสร้างอาคารเฉลิมพระเกียรติ 84 พรรษาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว (ตึกสงฆ์อาพาธ) ของโรงพยาบาลจอมทอง ถวายเป็นพระราชกุศลพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ เนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 7 รอบในวันที่ 5 ธันวาคม 2554 เพื่อรองรับพระภิกษุ สามเณร อาพาธ ในอำเภอจอมทอง อ.ฮอดอ.อมก๋อย อ.ดอยเต่า อ.แม่แจ่ม และอำเภอใกล้เคียงที่เจ็บป่วย ซึ่งในแต่ละปีมีจำนวนมาก โดยพระธรรมมังคลาจารย์ วิ. อัคคมหากัมมัฏฐานาจริยะ หรือหลวงปู่ทอง สิริมงฺคโล เจ้าอาวาสวัดพระธาตุศรีจอมทอง วรวิหาร ที่ปรึกษาเจ้าคณะจังหวัด และคณะศิษยานุศิษย์ ได้ร่วมจัดหาทุนทรัพย์ในการก่อสร้างอาคาร พร้อมทั้งจัดซื้ออุปกรณ์ทางการแพทย์ต่างๆ รวมประมาณ 125 ล้านบาท คาดว่าจะแล้วเสร็จพร้อมให้บริการได้ภายในปี 2557 ซึ่งเป็นการมีส่วนร่วมของประชาชน องค์กรศาสนา และหน่วยงานภาครัฐ ในการพัฒนาระบบบริการด้านการแพทย์และสาธารณสุขในพื้นที่ของตนเอง  

ด้านนายแพทย์สมอาจ วงศ์สวัสดิ์ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลจอมทอง กล่าวว่า โรงพยาบาลจอมทอง เป็นโรงพยาบาลชุมชนขนาด 210 เตียง มีผู้รับบริการตรวจรักษาเฉลี่ยวันละ 870 ราย ในพื้นที่ของอำเภอจอมทอง มีวัดอยู่เป็นจำนวนมาก มีพระสงฆ์เข้ารับการรักษาจำนวนเฉลี่ย 20 รายต่อวัน และต้องพักรักษาในหอผู้ป่วยร่วมกับผู้ป่วยที่เป็นฆราวาสซึ่งไม่ถูกต้องตามหลักศาสนา จำเป็นต้องก่อสร้างอาคารและจัดบริการสุขภาพเป็นการเฉพาะ เพื่อให้พระภิกษุสงฆ์ สามเณรได้รับการรักษาสะดวกสบายขึ้น ไม่ต้องนอนอย่างแออัด และมีห้องปฏิบัติธรรม และห้องสมาธิบำบัด ถูกต้องตามหลักศาสนา

โดยอาคารเฉลิมพระเกียรติ 84 พรรษาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว (ตึกสงฆ์อาพาธ) เป็นอาคาร 5 ชั้น จำนวน 120 เตียง ชั้นล่างเป็นคลินิกพิเศษ หอผู้ป่วยทั่วไปจำนวน 14 เตียง และห้องพิเศษ 2 ห้อง ชั้น 2 เป็นห้องกิจกรรมกลุ่มบำบัด ห้องปฏิบัติธรรม/สมาธิบำบัด ห้องประชุม ห้องสมุด และห้องทำงานเจ้าหน้าที่ ชั้น 3 เป็นหอผู้ป่วยรวมสำหรับพระสงฆ์ จำนวน 24 เตียง และห้องแยกผู้ป่วยติดเชื้อ 2 ห้อง ชั้น 4 เป็นห้องพิเศษสงฆ์รวม 3 ห้อง และห้องพิเศษเดี่ยว 5 ห้อง และชั้น 5 เป็นห้องพิเศษสำหรับพระเถระชั้นผู้ใหญ่ 2 ห้อง และห้องพิเศษ วีไอพี 2 ห้อง

2 ธันวาคม 2554

Next post > “วิทยา” ตั้งเป้าลดผู้ติดเชื้อเอชไอวีรายใหม่ไม่เกิน 6,731 ต่อปีภายในปี 2559

< Previous post สธ.ส่งหน่วยปราบยุง แมลงวัน 50 ทีมลงสมุทรสาคร พร้อมฟื้นฟูสุขภาพประชาชนให้ปลอดภัย

Related Posts

HITAP เป็นข่าว ล่าสุด