logo
ต้องการข้อมูลเพิ่มเติม ติดต่อฝ่ายสื่อสารองค์กร HITAP

“นายต่อพงษ์” เร่งทบทวนโครงการเมดิคัลฮับภาคเหนือ อาจปรับงบจาก 2,000 ล้าน เป็น 20,000 ล้านบาท

              วันนี้ (16  มกราคม  2555) นายต่อพงษ์ ไชยสาส์น รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงสาธารณสุข พร้อมด้วยนายแพทย์สมยศ ดีรัศมี อธิบดีกรมอนามัยและคณะ ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมศูนย์อนามัยที่ 10 จังหวัดเชียงใหม่ เนื่องในโอกาสที่มีการประชุม ครม.สัญจร

นายต่อพงษ์ ให้สัมภาษณ์ว่า ตามที่มีมติให้มีการประชุมคณะรัฐมนตรีสัญจรมาที่จังหวัดเชียงใหม่ กรมอนามัย กระทรวงสาธารณสุขได้ใช้โอกาสนี้จัดการประชุมพบปะเยี่ยมเยียนหน่วยงานในสังกัดที่อยู่ในส่วนภูมิภาค ซึ่งเป็นการปฏิบัติงานตามนโยบายของนางสาวยิ่งลักษณ์ ชินวัตร นายกรัฐมนตรี คือการพัฒนาศูนย์อนามัยต่างๆ ที่มีอยู่ทั่วประเทศ และภารกิจด้านการพัฒนาดูแลสุขภาพ โดยกำหนดภารกิจงานให้ชัดเจน และการขยายบริการให้ทั่วถึง โดยกระทรวงสาธารณสุขได้มอบหมายให้กรมอนามัยดูแลรับผิดชอบโครงเมดิคัลฮับ เพื่อให้เกิดประโยชน์ต่อประชาชนอย่างแท้จริง และสอดคล้องกับการพัฒนาระบบสุขภาพ ตามนโยบายนายกรัฐมนตรีได้แถลงไว้ต่อรัฐสภา

นายต่อพงษ์ กล่าวต่อว่า ผลการประชุมคณะรัฐมนตรีสัญจรที่จังหวัดเชียงใหม่ ที่ประชุมได้มีมติเห็นชอบอนุมัติในหลักการโครงการ 128 โครงการ เป็นเงินไม่ต่ำกว่า 380,000 ล้านบาท ซึ่งในจำนวนนั้นมีโครงการที่เกี่ยวข้องกับกระทรวงสาธารณสุขอยู่ด้วย 1 โครงการคือโครงการเมดิคัลฮับของภาคเหนือ   ซึ่งมีเม็ดเงินเพียง 2,000 ล้านบาท ซึ่งเน้นในเรื่องของตัวอาคารมากกว่า โดยงบจำนวนดังกล่าว อาจไม่เพียงพอ จะขอนำกลับไปทบทวนในรายละเอียดเพื่อให้ครอบคลุมทั่วถึงตามความเห็นของสภาพัฒน์  ซึ่งงบประมาณอาจจะเริ่มต้นที่ 20,000 ล้านบาทก็ได้   โดยได้มอบหมายให้ศูนย์อนามัยที่ 10 เชียงใหม่ เป็นพี่เลี้ยงในการขับเคลื่อนและสนับสนุนข้อมูลทางวิชาการในการส่งเสริมการเป็นเมดิคัลฮับของภาคเหนือ เป็นประโยชน์ต่อสังคม รองรับการเจริญเติบโตของสังคมเมือง และประชากรในภาคเหนือ อย่างแท้จริง ซึ่งหน่วยงานสาธารณสุขของเรามีความพร้อมที่จะให้การสนับสนุน และร่วมมือเป็นอย่างดี

สำหรับศูนย์อนามัยที่ 10 จังหวัดเชียงใหม่นี้  เป็นหน่วยงานที่รับผิดชอบโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพ และโรงพยาบาลแม่และเด็ก ซึ่งความเป็นเลิศมีอยู่แล้ว แต่ที่ผ่านมาอาจได้รับการสนับสนุนไม่เต็มที่  โดยรัฐบาลชุดนี้ ภายใต้การนำของนางสาวยิ่งลักษณ์ ชินวัตร นายกรัฐมนตรี มีนโยบายในการพัฒนาในเรื่องของโรงพยาบาลแม่และเด็กอย่างชัดเจน ได้มอบหมายให้อธิบดีกรมอนามัย  คณะผู้บริหารของกรมอนามัย และคณะผู้บริหารศูนย์อนามัยที่ 10 เชียงใหม่ กำหนดภารกิจ พันธกิจ ในการพัฒนาโรงพยาบาลแม่และเด็ก และภารกิจของศูนย์อนามัยที่ 10 เชียงใหม่ให้เกิดความชัดเจนสามารถให้การดูแลครอบคลุมประชาชนได้อย่างทั่วถึงและเต็มที่

18 มกราคม 2555

Next post > สธ. แนะนำผู้บริโภคเนื้อสัตว์ปีก ตรุษจีนปีนี้เน้นอาหารปรุงสุกสะอาด ปลอดภัยจากไข้หวัดนก

< Previous post “โรคโปลิโอยังอยู่” สธ.ห่วงเด็กไทยเสี่ยง แนะผู้ปกครองพาบุตรหลานรับวัคซีนฟรี 18 ม.ค.นี้

Related Posts

HITAP เป็นข่าว ล่าสุด