logo
ต้องการข้อมูลเพิ่มเติม ติดต่อฝ่ายสื่อสารองค์กร HITAP

 http://www.manager.co.th/QOL/ViewNews.aspx?NewsID=9550000066032

กรมจิตฯ แจง ไม่มีส่วนร่วมกับธุรกิจนมเด็กเล็ก ชี้ แค่สนับสนุนเชิงวิชาการเท่านั้น ขณะศูนย์นมแม่ ชี้ การตลาดในเด็กทารกทำเด็กเสียโอกาสได้รับประโยชน์จากนมแม่
       
       นพ.ณรงค์ สหเมธาพัฒน์ อธิบดีกรมสุขภาพจิต กระทรวงสาธารณสุข (สธ.) กล่าวถึงกรณีที่เครือข่ายผู้บริโภคได้ตรวจสอบพบการแจกชุดของขวัญให้กับเด็ก แรกเกิด โดยกรมสุขภาพจิตร่วมกับบริษัทนมแห่งหนึ่ง ซึ่งถือว่าผิดข้อตกลงประกาศกระทรวงสาธารณสุข หลักเกณฑ์ว่าด้วยการตลาดอาหารสำหรับทารกและเด็กเล็ก และผลิตภัณฑ์ที่เกี่ยวข้อง พ.ศ.2551 ว่า ได้ตรวจสอบเรื่องดังกล่าวแล้วพบว่า บริษัทนมผงแห่งหนึ่งได้ทำโครงการขอสนับสนุนวิทยากร เพื่ออบรมความรู้ให้กับเจ้าหน้าที่โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล ซึ่งกรมได้ให้ความสนับสนุนในด้านวิชาการไป ส่วนชุดของขวัญ ซึ่งมีการแจกและพิมพ์ชื่อกรมสุขภาพจิตนั้น เป็นการกระทำโดยพลการของบริษัท แต่ตรวจสอบแล้วไม่ได้เป็นการแจกนมผง แต่เป็นชุดพัฒนาการเด็กแรกเกิด เพียงแต่มีการพิมพ์ชื่อบริษัทลงไปในสิ่งที่แจก ส่วนกรมสุขภาพจิตไม่ได้เข้าร่วมการแจกของดังกล่าวด้วยแต่อย่างใด และได้แจ้งเตือนไปยังบริษัทดังกล่าวแล้ว
       
       ด้าน พญ.ยุพยง แห่งเชาวนิช เลขาธิการศูนย์นมแม่แห่งประเทศไทย กล่าวว่า การ ทำการตลาดอาหารสำหรับทารกและเด็กเล็ก ถือเป็นข้อตกลงที่กรมอนามัยได้ทำตามข้อตกลงของที่ประชุมสมัชชาโลก โดยส่งหนังสือเวียนถึงหน่วยงานรัฐ ไม่ให้มีการทำการตลาดในโรงพยาบาล โดยเฉพาะเรื่องของนมผง เพื่อเป็นการปกป้องให้เด็กได้รับการเลี้ยงดูด้วยนมแม่ตั้งแต่แรกเกิด โดยเฉพาะช่วงสัปดาห์แรกของเด็กทารก หัวนมที่ได้จากนมแม่ ถือว่ามีประโยชน์อย่างยิ่งสามารถสร้างภูมิคุ้มกันให้เด็กได้เป็นอย่างดี ถือเป็นมาตรฐานในการดูแลเด็กทารกที่ควรต้องได้รับนมแม่ตั้งแต่แรกเกิดจนระยะ เวลาที่แม่สามารถให้นมได้ และยังพบว่า การให้นมจากขวดตั้งแต่แรกจะทำให้เด็กติดนมขวด และอาจไม่ได้รับนมแม่ได้ ทั้งนี้ ไม่ได้จะโจมตีธุรกิจนมผงแต่หากปล่อยให้ธุรกิจนมผงทำการตลาดกับเด็กตั้งแต่ แรกเกิด ถือว่าจะทำให้เกิดความสูญเสียโอกาสที่เด็กจะได้รับนมแม่ไป จึงเป็นที่มาของการทำข้อตกลงหรือ CODE ที่นานาประเทศมีข้อตกลงร่วมกัน

30 พฤษภาคม 2555

Next post > Stepping up the campaign Against cervical cancer

< Previous post เผยเชื้อดื้อยาปฏิชีวนะเพิ่มขึ้นเข้าขั้นวิกฤต เล็งถกหาแนวทางคุมการใช้

Related Posts

HITAP เป็นข่าว ล่าสุด