logo
ต้องการข้อมูลเพิ่มเติม ติดต่อฝ่ายสื่อสารองค์กร HITAP

 สธ.พบคนไทยเสียชีวิตจากโรคไม่ ติดต่อเรื้อรังปีละกว่า 9.7 หมื่นคน โดย 60% ตายก่อนอายุ 60 ปี เร่งจับมือสภาสตรีแห่งชาติ ผุดโครงการเสริมความรู้การดูแลสุขภาพให้ชมรมสตรีไทยเฉลิมพระเกียรติฯ เฝ้าระวังคัดกรองสุขภาพตนเอง ครอบครัว และชุมชน หวังลดอัตราป่วยตาย
       
       นายแพทย์ สุรวิทย์ คนสมบูรณ์ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงสาธารณสุข (สธ.) กล่าวภายหลังเป็นประธานเปิดการประชุมถ่ายทอดองค์ความรู้ในโครงการสตรีไทย ห่วงใยสุขภาพ เฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในวโรกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 7 รอบ ว่า ปัจจุบัน พบผู้เสียชีวิตด้วยโรคไม่ติดต่อเรื้อรัง อาทิ โรคเบาหวาน โรคความดันโลหิตสูง โรคหัวใจ และโรคมะเร็ง ปีละกว่า 97,900 คน ในจำนวนนี้ร้อยละ 60 เสียชีวิตขณะอายุไม่ถึง 60 ปี และมีผู้ป่วยเพิ่มขึ้น 2 เท่าตัวใน 5 ปี ดังนั้น เพื่อเป็นการเฝ้าระวังและคัดกรอง สธ.จึงร่วมกับสภาสตรีแห่งชาติในพระบรมราชินูปถัมภ์ จัดโครงการถ่ายทอดองค์ความรู้ในการดูแลสุขภาพด้านการแพทย์และสาธารณสุขให้ กับชมรมสตรีไทยห่วงใยสุขภาพเฉลิมพระเกียรติ จำนวน 84 ชมรมจากทั่วประเทศ เพื่อเป็นแกนนำสตรีไทยส่งเสริมความรู้ความเข้าใจในการดูแลสุขภาพ และพัฒนาพฤติกรรมในการดูแลสุขภาพของตนเอง ครอบครัว ชุมชน และสังคม สนองพระราชดำริของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ที่มุ่งให้คนไทยทุกหมู่เหล่ามีสุขภาพดี
       
       นายแพทย์ บุญชัย สมบูรณ์สุข อธิบดีกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ (วพ.) กล่าวว่า สธ.ได้ลงนามในบันทึกความเข้าใจกับสภาสตรีแห่งชาติ เมื่อวันที่ 15 ธันวาคม 2553 เพื่อให้สตรีมีความรู้ความเข้าใจดูแลสุขภาพโรคที่สามารถป้องกันได้ และลดอัตราป่วยตายในโรคที่สามารถรักษาได้หากมีการวินิจฉัยโรคที่รวดเร็ว ตลอดจนสามารถเข้าถึงบริการสุขภาพทุกระดับ ซึ่งขณะนี้มีการจัดตั้งชมรมสตรีไทยห่วงใยสุขภาพเฉลิมพระเกียรติ ครบจำนวน 84 ชมรม ครอบคลุมพื้นที่ทั่วประเทศ มีสมาชิกแล้วร่วม 70,000 คน
       
       นพ.บุญชัย กล่าวอีกว่า เพื่อให้ชมรมสตรีไทยห่วงใยสุขภาพเฉลิมพระเกียรติ ได้รับองค์ความรู้เพื่อดำเนินการให้ประสบผลสำเร็จและมีประสิทธิภาพในการจัด กิจกรรม จึงได้มีการจัดประชุมให้ความรู้ด้านการแพทย์และสุขภาพ อาทิ การดูแลและเฝ้าระวังสตรีไทยจากมะเร็งเต้านม การดูแลหัวใจ การดูฉลากหวานมันเค็มกับการดูแลสุขภาพ การป้องกันอัมพฤกษ์อัมพาต และในเดือนสิงหาคม 2555 นี้ จะมีการจัดนิทรรศการเพื่อแสดงผลการดำเนินงาน โครงการสตรีไทยห่วงใยสุขภาพเฉลิมพระเกียรติ อีกด้วย

 

http://www.manager.co.th/QOL/ViewNews.aspx?NewsID=9550000088230

19 กรกฎาคม 2555

Next post > เครือข่ายผู้ติดเชื้อเอชไอวี-องค์กรเอกชน ค้านจดยาต้านไวรัส ห่วงราคาแพงและเข้าถึงยาก

< Previous post สธ.แนะ ปชช.ใช้ 5 ป.ปราบยุงลาย ลดไข้เลือดออก

Related Posts

HITAP เป็นข่าว ล่าสุด