logo
ต้องการข้อมูลเพิ่มเติม ติดต่อฝ่ายสื่อสารองค์กร HITAP

แพทย์ชี้คนเป็นพาหะแต่ไม่รู้ตัวอื้อ กว่า 24 ล้านคน  เสนอคู่สมรสตรวจโรคป้องกันบุตรป่วย

ที่ประชุมวิชาการธาลัสซีเมียแห่งชาติ ครั้งที่ 18 แสดงความเป็นห่วงต่อแนวโน้มการเพิ่มขึ้นของผู้ป่วยโรคโลหิตจางธาลัสซีเมีย โดยปัจจุบันประเทศไทยมีผู้ป่วยราว 6 แสนราย สูญเสียค่ารักษาพยาบาลปีละ 5,000-6,000 ล้านบาท นอกจากนี้ยังพบว่าแต่ละปีมีเด็กเกิดใหม่ 1.2 หมื่นรายที่ป่วยด้วยโรคดังกล่าว

นพ.สุทัศน์ ฟู่เจริญ กรรมการวิชาการมูลนิธิโรคโลหิตจางธาลัสซีเมียแห่งประเทศไทย เปิดเผยว่า โรคธาลัสซีเมียเป็นโรคทางพันธุกรรมซึ่งทำให้เม็ดเลือดแดงผิดปกติ จากการศึกษาพบว่าประเทศไทยมีความชุกของโรคสูง พบคนไทยที่มีเชื้อแต่ไม่แสดงอาการและไม่รู้ตัวว่าตัวเองเป็นพาหะมากกว่า 24 ล้านราย หรือประมาณ 40% ของประชากรทั้งหมด

สำหรับความรุนแรงของโรคจะแตกต่างกันไปตามชนิด บางรายถึงขั้นเสียชีวิต และแต่ละพื้นที่ของประเทศมีความเสี่ยงการเป็นพาหะที่แตกต่างกันออกไป  เช่น จ.สุรินทร์ จ.เชียงใหม่ และกรุงเทพมหานคร มีผู้เป็นพาหะ 50% 30% และ 13-17% ของประชากรทั้งจังหวัด ตามลำดับ สะท้อนว่าภาคอีสานมีความเสี่ยงที่จะเป็นพาหะสูงที่สุด

นพ.สุทัศน์ กล่าวว่า ทางที่ดีคือเน้นป้องกัน ตรวจหาพาหะในคู่สมรส เพราะหากพ่อหรือแม่เป็นพาหะเพียงคนเดียว โอกาสที่ลูกจะเป็นพาหะแต่ไม่เป็นโรคประมาณ 50% แต่หากพ่อและแม่เป็นพาหะชนิดเดียวกัน ลูกจะมีโอกาสเป็นโรคประมาณ 25% จึงควรให้มีการตรวจหาพาหะ และพบว่าเป็นก็ควรมีการตรวจในคู่สมรสเพื่อดูความเสี่ยงว่าลูกจะมีโอกาสป่วย หรือไม่

 

http://bit.ly/MWfbQD

26 มิถุนายน 2555

Next post > ผลสำรวจ “อีคิว” เด็กไทยรอบ 10 ปี เฉลี่ยต่ำกว่าเกณฑ์ปกติ

< Previous post Brain Banks for Autism Face Dearth

Related Posts

HITAP เป็นข่าว ล่าสุด