logo
ต้องการข้อมูลเพิ่มเติม ติดต่อฝ่ายสื่อสารองค์กร HITAP

สาธารณสุขจังหวัดบึงกาฬ เตือนประชาชนเฝ้าระวังความสะอาดในอาหาร หลังตรวจพบโรงงานน้ำแข็ง น้ำดื่ม เป็นแหล่งแพร่ระบาดของโรคไวรัสตับอักเสบชนิดเอ

นพ.ไพศาล วรสถิตย์ นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดบึงกาฬ เปิดเผยถึงสถานการณ์โรคไวรัสตับอักเสบ ชนิดเอ ในจังหวัดว่า ทีมระบาดวิทยาสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดบึงกาฬได้ส่งเจ้าหน้าที่ออกตรวจโรง งานผลิตน้ำแข็ง น้ำดื่ม พบมีโรงงานหนึ่งแห่ง เป็นแหล่งแพร่เชื้อไวรัสตับอักเสบเอ จึงได้ดำเนินการสั่งปิด เพื่อให้ปรับปรุง และป้องกันการแพร่ระบาด

ขณะที่ สถานการณ์การแพร่ระบาดของโรค พบผู้ป่วยสะสมแล้ว 119 คน ผู้ป่วยยืนยัน 12 คน แต่ยังไม่มีผู้เสียชีวิต โดยผลการสอบสวนโรคพบว่า ผู้ป่วยได้รับเชื้อไวรัสตับอักเสบ ชนิด A จากการบริโภคน้ำแข็ง น้ำดื่ม  

ส่วนการควบคุมโรค สาธารณสุขจังหวัดได้ออกรณรงค์ให้ความรู้ โดยเน้นนโยบายสาธารณะสุข “กินร้อน ช้อนกลาง ล้างมือ” และ สร้างสุขวิทยาส่วนบุคคล ทั้งในโรงพยาบาล โรงเรียน ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก และในชุมชน เนื่องจากโรคนี้มีระยะฟักตัว ประมาณ 50 วัน ทำให้การค้นหาแหล่งโรคค่อนข้างลำบาก พร้อมเตือนให้ผู้ปกครองสังเกตอาการของบุตรหลาน หากพบ มีอาการไข้ ตัวเหลือง ตาเหลือง ให้รีบมาพบแพทย์ทันที เนื่องจาก มีโอกาสที่ผู้ป่วยจะตับวาย และเสียชีวิตได้

 

http://bit.ly/LWSNgt

18 กรกฎาคม 2555

Next post > Drug Approved to Fight H.I.V. Infection

< Previous post ผู้เชี่ยวชาญด้านไวรัสวิทยา พบเชื้อโรคมือเท้าปากกลายพันธุ์

Related Posts

HITAP เป็นข่าว ล่าสุด