logo
ต้องการข้อมูลเพิ่มเติม ติดต่อฝ่ายสื่อสารองค์กร HITAP

สาธารณสุข : สธ. เตรียมเปิดโรงพยาบาลแพทย์แผนไทย รักษาด้วยการนวด อบ ประคบ และยาสมุนไพร โดยมีแพทย์แผนไทยและหมอพื้นบ้านจากจังหวัดต่างๆทั่วประเทศมาเป็นอาจารย์หมอ ผู้ทำการรักษา

นพ.สุพรรณ ศรีธรรมมา อธิบดีกรมพัฒนาการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก กล่าวว่า จากที่กรมพัฒนาการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือกได้รับการสนับสนุนพื้นที่ บริเวณยศเสจากกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ และการจัดสรรงบประมาณกว่า 8 ล้านบาทจากกองทุนภูมิปัญญาการแพทย์แผนไทย สำหรับออกแบบปรับปรุงเพื่อดำเนินโครงการอโรคยาศาล : ศูนย์อภิบาลผู้ป่วยเรื้อรังแบบครบวงจร หรือโรงพยาบาลการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ผสมผสานยศเสนั้น คาดว่าจะสามารถเปิดให้บริการประชาชนได้ภายในเดือนพฤศจิกายน 2555 ซึ่งจะเป็นโรงพยาบาลที่ให้บริการตามแบบแพทย์แผนไทยครบวงจร ตั้งแต่การตรวจและการรักษาด้วยการนวด อบ ประคบ และยาสมุนไพร โดยมีแพทย์แผนไทยและหมอพื้นบ้านจากจังหวัดต่างๆทั่วประเทศมาเป็นอาจารย์หมอ ผู้ทำการรักษา

“เบื้องต้นจะให้บริการเฉพาะผู้ป่วยนอก โดยยังไม่มีบริการสำหรับผู้ป่วยใน อย่างไรก็ตาม หากผู้ที่เข้ามาขอรับการรักษามีอาการหนักอาจต้องเข้าเป็นผู้ป่วยใน โรงพยาบาลจะส่งต่อผู้ป่วยไปยังโรงพยาบาลอื่นที่ใกล้เคียง โดยโรงพยาบาลแห่งนี้จะให้บริการตรวจและรักษาตามอย่างแพทย์แผนไทย แต่หากจำเป็นต้องมีพิธีกรรมใดก็สามารถดำเนินการได้ภายในโรงพยาบาล ขณะเดียวกันจะเก็บกรณีศึกษาการรักษาโรคต่างๆจากผู้ป่วยแต่ละคนที่มารักษา ด้วย เพื่อดำเนินโครงการศึกษาวิจัยด้านการแพทย์แผนไทยและสมุนไพรในระยะยาว”

 

 

http://www.dailyworldtoday.com/columblank.php?colum_id=75515

26 กันยายน 2555

Next post > อย. มอบ 2 หน่วยงานผลิตซูโดฯ สูตรเดี่ยวปีละ 60 ล้านเม็ด

< Previous post Diet pills return to the US after long hiatus – people's panel

Related Posts

HITAP เป็นข่าว ล่าสุด