logo
ต้องการข้อมูลเพิ่มเติม ติดต่อฝ่ายสื่อสารองค์กร HITAP

 

ขอขอบคุณข้อมูลจาก http://www.thaihealth.or.th/healthcontent/news/32406
 
ปลัดกระทรวงสาธารณสุข เผยให้สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดในพื้นที่ภาคใต้ สำรองยาชุดช่วยเหลือน้ำท่วมจังหวัดละ 25,000 ชุด แนะประชาชนในพื้นที่น้ำท่วมภาคใต้ อย่าถ่ายอุจจาระหรือทิ้งขยะลงน้ำท่วมขัง เพื่อลดความสกปรกของน้ำท่วมขัง ป้องกันโรคระบาด โดยเฉพาะโรคอุจจาระร่วง แนะการป้องกันยึดหลัก “กินร้อน ช้อนกลาง ล้างมือ” รับประทานอาหารปรุงสุกใหม่ ดื่มน้ำสะอาดบรรจุขวดหรือน้ำต้มสุก  
 
วันที่ 4 ม.ค. 56  นายแพทย์ณรงค์ สหเมธาพัฒน์ ปลัดกระทรวงสาธารณสุข ให้สัมภาษณ์เกี่ยวกับสถานการณ์น้ำท่วมในพื้นที่ภาคใต้ ว่า กระทรวงสาธารณสุข ได้ให้สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดทุกแห่งสำรองยาชุดช่วยเหลือผู้ประสบภัยน้ำท่วม ไว้จังหวัดละ 25,000 ชุด พร้อมแจกจ่ายให้แก่ประชาชนที่ประสบภัยได้ทันที โดยที่ จ.นราธิวาส ได้จัดหน่วยแพทย์เคลื่อนที่ออกให้บริการประชาชนอย่างต่อเนื่อง ตั้งแต่วันที่ 22 ธ.ค.2555 – 4 ม.ค.2556 พบผู้เจ็บป่วยรวม 1,117 ราย โรคที่พบอันดับ 1 ได้แก่ ไข้หวัด รองลงมาคือ น้ำกัดเท้า และปวดเมื่อยกล้ามเนื้อ และเริ่มพบผู้ป่วยอุจจาระร่วงประปราย รวมจำนวน 40 ราย ยังไม่เป็นการระบาด ซึ่งเจ้าหน้าที่สาธารณสุขได้ควบคุมสถานการณ์โรค ได้ทั้งหมด สำหรับสถานบริการสาธารณสุขทุกแห่งไม่ได้รับความเสียหาย เปิดให้บริการได้ปกติ
 
อย่างไรก็ตาม ขอแนะนำให้ประชาชนในพื้นที่ประสบภัยน้ำท่วมขังไม่ถ่ายอุจจาระ หรือทิ้งขยะลงน้ำ เพื่อลดความสกปรกของน้ำท่วม และเพื่อเป็นการป้องกันไม่ให้เกิดโรคระบาด โดยเฉพาะโรคอุจจาระร่วง โรคตาแดง หากส้วมใช้การไม่ได้ ขอให้ถ่ายอุจจาระลงในถุงดำหรือถุงพลาสติก และมัดปากถุงให้มิดชิด เพื่อนำไปกำจัดให้ถูกวิธี ในการรับประทานอาหารให้ยึดหลัก “กินร้อน ช้อนกลาง ล้างมือ” ควรรับประทานอาหารที่ปรุงสุกใหม่ อาหารที่ค้างมื้อขอให้อุ่นให้ร้อนก่อน ให้ใช้ช้อนกลางในการตักอาหาร ควรล้างมือทุกครั้งก่อนรับประทานอาหาร และหลังออกจากห้องน้ำ ทั้งนี้ในพื้นที่น้ำลดเข้าสู่ภาวะปกติ ได้ให้เจ้าหน้าที่สาธารณสุข และ อสม. ร่วมกับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ดำเนินการกำจัดขยะ และพาหะนำโรค เช่น แมลงวัน หนู  เพื่อสร้างความปลอดภัยจากโรคระบาดให้แก่ประชาชน
 
 
7 มกราคม 2556

Next post > เปิดบ้าน HITAP

< Previous post สปสช. ตั้งเป้า 3 ปี ทุกอำเภอมีตำบลศูนย์เรียนรู้สุขภาพชุมชน

Related Posts

HITAP เป็นข่าว ล่าสุด