logo
ต้องการข้อมูลเพิ่มเติม ติดต่อฝ่ายสื่อสารองค์กร HITAP
กระทรวงสาธารณสุขจับมือองค์การอนามัยโลกแถลงข่าวจัดการประชุมนานาชาติฯ
 
 
 
         เมื่อเร็วๆนี้ กระทรวงสาธารณสุขจัดแถลงข่าวการจัดประชุมนานาชาติเรื่องเครื่องมือแพทย์ครั้งที่ 1 (The First Global Forum on Medical Devices) ขึ้น ณ สำนักปลัดกระทรวงสาธารณสุข โดยได้รับเกียรติจากนายแพทย์สุวิทย์ วิบุลผลประเสริฐ (ซ้าย) ผู้ทรงคุณวุฒิด้านควบคุมป้องกันโรคในฐานะประธานคณะกรรมการจัดการประชุมฝ่ายไทยร่วมกับดร.มัวรีน เบอร์มิงแฮม (ขวา)ผู้แทนองค์การอนามัยโลกประจำไทยร่วมแถลงข่าวทั้งนี้การประชุมฯ กำหนดจัดขึ้นระหว่างวันที่ 9-11 กันยายน ศกนี้ มีรายละเอียดมุ่งเน้นประเด็นให้ประชาชนทั่วโลกได้ใช้และเข้าถึงเครื่องมือแพทย์ที่จำเป็นอย่างถ้วนหน้าและเหมาะสม โดยคาดว่าจะมีผู้บริหาร แพทย์ นักวิชาการ ทั้งภาครัฐและเอกชนกว่า 300 คน จากทั่วโลกเข้าร่วม สำหรับรายละเอียดการประชุมฯสามารถสืบค้นเพิ่มเติมได้ที่ www.hitap.net/gfmd
2 กันยายน 2553

Next post > บันทึกความเข้าใจว่าด้วยความร่วมมือในการประเมินเทคโนโลยีด้านสุขภาพระหว่างกระทรวงสาธารณสุขกับ National Institute for Health and Clinical Excellence สหราชอาณาจักร

< Previous post สุขภาพคนไทยน่าห่วง!! พบกว่า 4 ล้านคนร่ำรวยโรคมากขึ้น

Related Posts

HITAP เป็นข่าว ล่าสุด