logo
ต้องการข้อมูลเพิ่มเติม ติดต่อฝ่ายสื่อสารองค์กร HITAP

อย. จัดจ้างผู้เชี่ยวชาญตรวจสอบคำขอผลิตภัณฑ์สุขภาพ เพียง 3 เดือน ผลงานน่าพอใจ

http://www.moph.go.th/ops/iprg/iprg_new/include/admin_hotnew/show_hotnew.php?idHot_new=34397

         นพ.พิพัฒน์ ยิ่งเสรี เลขาธิการคณะกรรมการอาหารและยา (อย.)  เปิดเผยว่า ด้วยภารกิจสำคัญในการควบคุม กำกับดูแลผลิตภัณฑ์สุขภาพ ได้แก่ อาหาร ยา เครื่องสำอาง เครื่องมือแพทย์ วัตถุอันตรายที่ใช้ในบ้านเรือน เป็นต้น ซึ่งนับวันจะมีผลิตภัณฑ์สุขภาพเกิดขึ้นใหม่อยู่เสมอและมีปริมาณมาก ในขณะที่เจ้าหน้าที่ที่มีหน้าที่ในการพิจารณากลั่นกรองตรวจสอบกำกับดูแลนั้นมีจำนวนจำกัด เป็นผลให้การขออนุญาตต่างๆ ต้องเข้าคิวรอการพิจารณาอยู่เป็นจำนวนมาก จากการตรวจสอบพบว่า มีปริมาณคำขอขึ้นทะเบียนตำรับที่คงค้าง ได้แก่ อาหาร จำนวน 1,332 คำขอ ยา จำนวน 1,514 คำขอ วัตถุอันตราย จำนวน 323 คำขอ และวัตถุเสพติด จำนวน 150 คำขอ ดังนั้น สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา (อย.) จึงได้นำมาตรการเชิงรุกเพื่อเร่งดำเนินงานที่คั่งค้างให้แล้วเสร็จโดยเร็ว โดยจ้างผู้เชี่ยวชาญและนักวิชาการสาขาต่างๆ มาตรวจสอบคำขอผลิตภัณฑ์สุขภาพเพิ่มขึ้น ซึ่งผลเป็นที่น่าพอใจ พบว่าว่าภายในระยะเวลา 3 เดือน สามารถเร่งรัดการดำเนินการผลิตภัณฑ์อาหารได้ จำนวน 880 คำขอ ยา จำนวน 1,236 คำขอ วัตถุอันตราย จำนวน 180 คำขอ และวัตถุเสพติด จำนวน 119 คำขอ สะสางไปได้ทั้งสิ้น 2,415 คำขอ นอกจากนี้ยังพิจารณาคดีที่ค้างพิจารณาอีก 98 คดี 


          เลขาธิการฯ กล่าวในตอนท้ายว่า อย.พร้อมเสมอที่จะปรับปรุงพัฒนาระบบการให้บริการ และอำนวยความสะดวกรวดเร็วให้แก่ผู้ประกอบการที่มาติดต่อ และดำเนินงานอย่างเป็นธรรมและโปร่งใส  ขอให้ผู้ประกอบการมีความรับผิดชอบต่อสังคม ขออนุญาตให้ถูกต้อง ผลิตผลิตภัณฑ์สุขภาพที่ได้มาตรฐาน มีคุณภาพ และปลอดภัยต่อผู้บริโภค 

29 ตุลาคม 2553

Next post > สธ. เตือน 6 โรคที่มากับภัยหนาว

< Previous post Journal Club ประจำเดือนตุลาคม

Related Posts

HITAP เป็นข่าว ล่าสุด