logo
ต้องการข้อมูลเพิ่มเติม ติดต่อฝ่ายสื่อสารองค์กร HITAP

ยัน อภ.ไม่ได้ครองตลาดจำหน่ายยา

http://www.thairath.co.th/content/edu/122583

Pic_122583

จุรินทร์ ลักษณวิศิษฏ์


        นายจุรินทร์ ลักษณวิศิษฏ์ รมว.สาธารณสุข ให้สัมภาษณ์ภายหลังคณะนักธุรกิจจากสภาธุรกิจอาเซียน-สหรัฐอเมริกาเข้าพบที่กระทรวงสาธารณสุข (สธ.) จ.นนทบุรี ว่า ได้มีการหารือในเรื่องยาผิดกฎหมาย ซึ่งตนได้แจ้งให้ทราบว่า สธ. มีนโยบายชัดเจน โดยให้สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา (อย.) ร่วมกับตำรวจคุ้มครองผู้บริโภค ติดตามจับกุม ดำเนินคดี พร้อมทั้งมีรางวัลนำจับ ซึ่งได้รับการชื่นชมจากเอกอัครราชทูตสหรัฐอเมริกา และคณะนักธุรกิจจากสภาธุรกิจอาเซียนฯ นอกจากนี้ทางสภาธุรกิจอาเซียนฯ มีความเป็นห่วงเกี่ยวกับสิทธิพิเศษขององค์การเภสัชกรรม ในการจำหน่ายยาให้กับหน่วยราชการ ซึ่งปลัด สธ.ได้ชี้แจงว่า การแข่งขันในตลาดยาที่ขายให้กับโรงพยาบาลนั้น ทุกฝ่ายเข้าร่วมแข่งขันได้ ไม่ว่าจะเป็นบริษัทเอกชน หรือองค์การเภสัชกรรม (อภ.) ไม่มีการปิดกั้นการแข่งขัน สามารถแข่งขันได้ตามระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีในการจัดซื้อยา นอกจากนี้ประเด็นที่ สธ. และสภาธุรกิจอาเซียน-สหรัฐฯ มีความเห็นสอดคล้องกัน คือต้องการเห็นความร่วมมือที่ทั้ง 2 ฝ่ายได้ดำเนินการมาก่อนหน้านี้ คือการจัดตั้งศูนย์ความร่วมมือ ไทย-สหรัฐอเมริกาด้านการควบคุมโรค ซึ่งตั้งอยู่ที่ประเทศไทย และสหรัฐอเมริกา

         นพ.ศิริวัฒน์ ทิพย์ธราดล รองปลัด สธ.กล่าวว่า ไทยมีความร่วมมือกับประเทศสหรัฐอเมริกามานานกว่า 20 ปี เป็นความร่วมมือด้านวิชาการ ฝึกอบรมนักระบาดวิทยา ซึ่งขณะนี้ไทยมีความเข้มแข็ง สามารถช่วยเหลือประเทศข้างเคียงและองค์การอนามัยโลก ในการเป็นศูนย์ฝึกอบรมนักระบาดวิทยา ช่วยในการสอบสวนโรค ควบคุมโรค โดยเฉพาะโรคที่เกิดขึ้นใหม่ ในช่วง 5-6 ปีที่ผ่านมา เช่น ซาร์ส ไข้หวัดนก ไข้หวัดใหญ่ และยังมีงานวิจัยในการควบคุมโรคเอดส์ มาลาเรีย และโรคติดเชื้ออื่นๆ.

29 ตุลาคม 2553

Next post > สธ. เตือน 6 โรคที่มากับภัยหนาว

< Previous post Journal Club ประจำเดือนตุลาคม

Related Posts

HITAP เป็นข่าว ล่าสุด