logo
ต้องการข้อมูลเพิ่มเติม ติดต่อฝ่ายสื่อสารองค์กร HITAP

“จุรินทร์” สั่งรพ.หาดใหญ่เตรียมป้องกันน้ำเข้าท่วมรพ.เต็มที่ ให้สำรองออกซิเจนเต็มอัตราใช้ได้อย่างน้อย 14 วัน

http://www.moph.go.th/ops/iprg/iprg_new/include/admin_hotnew/show_hotnew.php?idHot_new=34492

         วันนี้ (1 พฤศจิกายน) นายจุรินทร์ ลักษณวิศิษฏ์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข ให้สัมภาษณ์ถึงสถานการณ์น้ำท่วมที่จังหวัดสงขลา ว่า ในบ่ายวันนี้ได้รับรายงานว่ามีโรงพยาบาลถูกน้ำท่วม 3 แห่ง คือโรงพยาบาลสมเด็จพระบรมราชินีนาถ ณ อำเภอนาทวี โรงพยาบาลสะเดา และโรงพยาบาลคลองหอยโข่ง โดยที่โรงพยาบาลสมเด็จพระบรมราชินีนาถ ณ อำเภอนาทวี ขณะนี้จำเป็นต้องปิดให้บริการชั่วคราวเนื่องจากน้ำท่วมสูงมาก ทำให้ระบบไฟฟ้าใช้การไม่ได้ เมื่อเวลา 16.00 น. วันนี้ได้ส่งต่อผู้ป่วยจำนวน 36 ราย ในจำนวนนี้ส่งไปยังโรงพยาบาลจะนะ 30 ราย โรงพยาบาลศูนย์หาดใหญ่ 6 ราย ที่เหลืออนุญาตให้กลับบ้านได้ อย่างไรก็ตามสำหรับโรงพยาบาลนาทวีได้เปิดให้บริการตรวจรักษาผู้ป่วยนอก ณ ที่ว่าการอำเภอนาทวี เป็นการชั่วคราว
ส่วนที่โรงพยาบาลสะเดา น้ำท่วมอาคารผู้ป่วยในและบ้านพักเจ้าหน้าที่ ได้ทำการย้ายผู้ป่วยในไปที่โรงพยาบาลศูนย์หาดใหญ่ 6 ราย และโรงพยาบาลปาดังเบซาร์ 6 ราย ส่วนที่เหลือยังเปิดให้บริการได้ สำหรับโรงพยาบาลคลองหอยโข่ง ยังเปิดให้บริการได้เนื่องจากน้ำท่วมเฉพาะบ้านพักเจ้าหน้าที่


         นายจุรินทร์ กล่าวต่อว่า ที่น่าเป็นห่วงอย่างยิ่ง คือ โรงพยาบาลศูนย์หาดใหญ่ที่มีผู้ป่วยนอนรักษาในโรงพยาบาลประมาณ 2,000 คน ขณะนี้มีความเสี่ยงถูกน้ำท่วม ได้เตรียมแผนรับมือไว้ 4 แผนเรียบร้อยแล้วตามคำสั่งของกระทรวงสาธารณสุข คือ 1.แผนป้องกันน้ำท่วมโรงพยาบาลได้ทำคันกันน้ำและเตรียมเครื่องสูบน้ำไว้แล้ว 2. แผนการสำรองยาและเวชภัณฑ์     โดยเฉพาะอย่างยิ่งออกซิเจนเหลวได้สั่งการให้สำรองไว้อย่างน้อย  14   วัน 3.แผนการส่งต่อผู้ป่วยกรณีไม่สามารถให้บริการได้ ให้เร่งประสานงานโรงพยาบาลใกล้เคียง เช่น โรงพยาบาลสงขลานครินทร์ หาดใหญ่ เพื่อเตรียมการส่งต่อผู้ป่วย และ 4.การปรับแผนการให้บริการหากไม่สามารถให้บริการในโรงพยาบาลได้ให้จัดบริการนอกโรงพยาบาลโดยประสานงานกับโรงพยาบาลใกล้เคียงที่ไม่ถูกน้ำท่วม เพื่อเปิดจุดตรวจรักษาบริการประชาชนต่อไป


         นายจุรินทร์ กล่าวต่อไปว่า ได้สั่งการให้นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดสงขลา เร่งให้การช่วยเหลือโรงพยาบาลที่ประสบภัยน้ำท่วม ขณะเดียวกันได้สั่งการให้โรงพยาบาลหาดใหญ่ให้ระวังป้องกันน้ำท่วมให้ดีที่สุด ซึ่งโรงพยาบาลหาดใหญ่เป็นโรงพยาบาลศูนย์ขนาดใหญ่ มีเครือข่ายให้บริการใกล้เคียงกับโรงพยาบาลมหาราชนครราชสีมา เพราะหากไม่สามารถให้บริการได้จะกระทบผู้ป่วยจำนวนมาก

2 พฤศจิกายน 2553

Next post > “จุรินทร์” เยี่ยม รพ.หาดใหญ่เร่งแก้ปัญหา 5 เรื่องหลัก

< Previous post สยอง...น้ำท่วมมา ระวัง โรคห่า เวอร์ชั่นใหม่ครองเมือง?

Related Posts

HITAP เป็นข่าว ล่าสุด