logo
ต้องการข้อมูลเพิ่มเติม ติดต่อฝ่ายสื่อสารองค์กร HITAP

“จุรินทร์” เยี่ยม รพ.หาดใหญ่เร่งแก้ปัญหา 5 เรื่องหลัก

http://www.moph.go.th/ops/iprg/iprg_new/include/admin_hotnew/show_hotnew.php?idHot_new=34518

           วันนี้ (2 พฤศจิกายน) นายจุรินทร์ ลักษณวิศิษฏ์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุขให้สัมภาษณ์ภายหลังตรวจเยี่ยมที่โรงพยาบาลหาดใหญ่และมอบนโยบายให้กับเจ้าหน้าที่ ในการฟื้นฟูโรงพยาบาลและให้การดูแลผู้ป่วยว่า ขณะนี้มี 5 เรื่องสำคัญที่จะต้องรีบดำเนินการในโรงพยาบาลหาดใหญ่ ประเด็นสำคัญเร่งด่วนคือ จะต้องเร่งแก้ไขปัญหาเรื่องไฟฟ้า เนื่องจากขณะนี้เครื่องปั่นไฟที่มีอยู่ 3 เครื่องใช้การได้เพียงเครื่องเดียว ไม่พอที่จะให้แสงสว่างได้ทั่วถึง ขณะนี้ผู้ป่วยต้องใช้เทียนไขให้แสงสว่าง ได้สั่งการให้กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ ซึ่งมีวิศวกร 6 คน ได้เดินทางมาเร่งแก้ปัญหาภายในคืนนี้ จะทำให้เร็วที่สุด เพื่อให้ระบบไฟเดินได้ทั้งโรงพยาบาลก่อน
นายจุรินทร์กล่าวต่ออีกว่า ประเด็นที่ 2 เรื่องอาหาร ซึ่งขณะนี้กองทัพและรัฐบาลรวมทั้งหน่วยงานอื่น ๆ ได้เข้ามาช่วยกันแก้ปัญหามื้อเย็นในวันนี้ สำหรับมื้อเช้าตั้งแต่พรุ่งนี้เป็นต้นไปทางโรงพยาบาลสงขลาจะเป็นผู้รับผิดชอบร่วมกับโรงพยาบาลหาดใหญ่ในส่วนที่สามารถดำเนินการได้ และถ้าจำเป็นก็สามารถจ้างเอกชนเข้ามาดำเนินการได้ เรื่องที่ 3 ระบบซักเสื้อผ้าผู้ป่วย เป็นเรื่องใหญ่สำหรับโรงพยาบาลอีกเรื่องหนึ่ง เพราะต้องเปลี่ยนให้ผู้ป่วยทุกวัน โรงพยาบาลสงขลาก็รับที่จะช่วยแก้ปัญหาให้ ถ้าหากระบบที่โรงพยาบาลหาดใหญ่ยังดำเนินการไม่ได้ นอกจากนั้นสามารถจ้างเอกชนดำเนินการได้ ค่าใช้จ่ายกระทรวงสาธารณสุขจะช่วยดูแล เรื่องที่ 4 คือระบบการส่งต่อผู้ป่วยจนถึงปัจจุบันนี้ (เวลา 18.30 น.) ได้ส่งต่อผู้ป่วยคนที่ 20 ไปโรงพยาบาลมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ (มอ.) รวม 20 ราย อยู่ที่โรงพยาบาลมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ทั้งหมด และแพทย์กำลังใช้ดุลยพินิจต่ออีกว่ามีความจำเป็นว่าจะส่งต่อเพิ่มเติมอีกหรือไม่ ซึ่งก็จะทยอยส่งไปถ้ามีความจำเป็น สำหรับผู้ป่วยที่ส่งต่อเป็นผู้ป่วยที่ต้องใช้เครื่องช่วยหายใจ และมีความจำเป็นที่ต้องย้ายโรงพยาบาล แต่อย่างไรก็ตามระบบส่งต่อขณะนี้คิดว่ามีโรงพยาบาลเครือข่ายคือ โรงพยาบาลสงขลาและโรงพยาบาลพัทลุง ที่สำรองเพิ่มเติมไว้ด้วย ที่โรงพยาบาลหาดใหญ่ขณะนี้มีผู้ป่วยทั้งหมด 559 ราย ญาติผู้ป่วย เจ้าหน้าที่ นักศึกษาแพทย์ นักศึกษาพยาบาล รวมประมาณ 1,500 คน บริเวณรอบ ๆ โรงพยาบาลน้ำท่วมสูงประมาณ 1.5 เมตร

                                         
 
เรื่องสุดท้ายคือการให้บริการชดเชยที่โรงพยาบาลหาดใหญ่ไม่สามารถให้บริการได้ในขณะนี้ จะเปิดให้บริการที่จุดอื่น ๆ นอกโรงพยาบาล ซึ่งในวันพรุ่งนี้จะเริ่มให้บริการตรวจรักษาผู้ป่วยได้ 3-4 จุด โดยสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสงขลาจะเป็นผู้รับผิดชอบดำเนินการ ปกติโรงพยาบาลหาดใหญ่จะมีผู้ป่วยนอกวันละประมาณ 2,000 คนมาใช้บริการ เพราะฉะนั้นเพื่อรองรับผู้ป่วยนี้จึงจะออกไปเปิดให้บริการใน 4 มุมเมือง ตามจุดที่เหมาะสมน้ำไม่ท่วม และประชาชนใช้บริการได้สะดวก สำหรับผู้ป่วยที่ต้องการผ่าตัดฉุกเฉินทางโรงพยาบาลมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ได้สำรองเตียงไว้ให้บางส่วน และโรงพยาบาลสงขลาก็สำรองเตียงเช่นกัน 40 เตียง สามารถส่งต่อไปโรงพยาบาลเหล่านี้ได้ และถ้าจำเป็นแพทย์ของโรงพยาบาลหาดใหญ่จะตามไปผ่าตัดให้ สำหรับผู้ป่วยเรื้อรังได้สั่งการให้โรงพยาบาลหาดใหญ่ออกไปบริการรักษาผู้ป่วยเหล่านี้ เพื่อให้บริการถึงบ้าน
3 พฤศจิกายน 2553

Next post > กรมสุขภาพจิตแนะวิธีลดอาการเครียดจากน้ำท่วม

< Previous post ตั้งวอร์รูมรับมือโรคภัยหนาว

Related Posts

HITAP เป็นข่าว ล่าสุด