logo
ต้องการข้อมูลเพิ่มเติม ติดต่อฝ่ายสื่อสารองค์กร HITAP

“จุรินทร์” ระดมทีมกู้วิกฤติรพ.หาดใหญ่ ตั้งวอร์รูมแก้ไขเฉพาะกิจที่รพ.หาดใหญ่

ส่งยาชุดน้ำท่วมลงใต้ 5 จังหวัดกว่า 50,000 ชุด

http://www.moph.go.th/ops/iprg/iprg_new/include/admin_hotnew/show_hotnew.php?idHot_new=34506

            นายจุรินทร์ ลักษณวิศิษฎ์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข ให้สัมภาษณ์ความคืบหน้าการให้ความช่วยเหลือผู้ประสบภัยน้ำท่วมของกระทรวงสาธารณสุข ว่า ในวันนี้ (2พฤศจิกายน 2553)ที่ประชุมศูนย์ปฏิบัติการ  แก้ไขปัญหาน้ำท่วมด้านการแพทย์และสาธารณสุขของกระพรวงสาธารณสุข ได้ประเมินสถานการณ์ พบมีจังหวัดประสบภัย 33 จังหวัด จุดวิกฤติที่สุดอยู่ที่จังหวัดสงขลา ซึ่งโรงพยาบาลในสังกัดกระทรวงสาธารณสุข ถูกน้ำท่วม 3 แห่ง คือ โรงพยาบาลศูนย์หาดใหญ่ โรงพยาบาลสะเดา และโรงพยาบาลสมเด็จฯ นาทวี ขณะนี้โรงพยาบาลสมเด็จฯนาทวี และโรงพยาบาลหาดใหญ่ได้ปิดบริการตรวจรักษาผู้ป่วยนอกในโรงพยาบาลชั่วคราว เนื่องจากระดับน้ำท่วมสูง โดยที่โรงพยาบาลนาทวีวันนี้ได้เปิดจุดบริการประชาชนที่ที่ว่าการะอำเภอนาทวี


            สำหรับโรงพยาบาลศูนย์หาดใหญ่ ในวันนี้มีผู้ป่วยในนอนรักษาในโรงพยาบาล 559 ราย ในจำนวนนี้เป็นผู้ป่วยอาการหนักต้องใช้เครื่องช่วยหายใจ 70 ราย ทางเข้าออกโรงพยาบาลยากลำบาก ต้องใช้เรือเนื่องจาระดับน้ำท่วมสูง 2-3 เมตร ล่าสุดเมื่อเวลา 10.00 น. โรงพยาบาลได้ส่งต่อผู้ป่วยหนักที่ใช้เครื่องช่วยหายใจ 8 รายไปรักษาที่โรงพยาบาลสงขลานครินทร์ หาดใหญ่ ทางเฮลิคอปเตอร์ ในการกอบกู้วิกฤตโรงพยาบาลหาดใหญ่ที่ประชุมวอร์รูมได้เน้น 2 เรื่องหลัก คือระบบบริหารจัดการในภาวะฉุกเฉิน ได้ตั้งวอร์รูมเฉพาะกิจ ส่วนหน้าที่โรงพยาบาลหาดใหญ่ มอบหมายให้นายแพทย์วชิระ เพ็งจันทร์ ผู้ตรวจราชการกระทรวงวสาธารณสุขเป็นผู้บัญชาการศูนย์และระดมเจ้าหน้าที่จากกรมวิชาการที่เกี่ยวข้องเป็นคณะทำงาน ประจำศูนย์ และให้สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสงขลาตั้ง

            วอร์รูมแก้ไขปัญหาในจังหวัด จัดหน่วยแพทย์เคลื่อนที่ให้บริการประชาชน และการตั้งจุดตรวจรักษาผู้ป่วยนอกในพื้นที่น้ำไม่ท่วม เพื่ออำนวยความสะดวกประชาชนเข้าถึงบริการได้มากที่สุด ได้สั่งการให้กองวิศวกรรมการแพทย์และกองแบบแผน ติดตั้งระบบสื่อสารภายในพื้นที่ เนื่องจากระบบโทรศัพท์ใช้การได้ไม่คล่องตัว


             สำหรับในเรื่องบริการผู้ป่วย ได้สั่งการให้โรงพยาบาลสงขลาและโรงพยาบาลพัทลุงเป็นศูนย์กลางในการส่งอาหาร เสื้อผ้า รวมทั้งอุปกรณ์การแพทย์ให้โรงพยาบาลหาดใหญ่ เนื่องจากโรงครัว โรงซักฟอก ไม่สามารถใช้การได้ และให้โรงพยาบาลใกล้เคียง เช่นโรงพยาบาลสงขลา โรงพยาบาลพัทลุง เป็นจุดรับผู้ป่วยจากโรงพยาบาลชุมชนในจังหวัดสงขลา และจากโรงพยาบาลหาดใหญ่                   


            ในวันนี้กระทรวงสาธารรณสุขได้จัดส่งยาชุดน้ำท่วมไปที่จังหวัดภาคใต้ 5 จังหวัด จำนวน 75,500 ชุด คือที่สงขลา 20,000 ชุด พัทลุง 7,500 ชุด สตูล ตรัง นครศรีธรรมราช จังหวัดละ 10,000 ชุด ผลการออกหน่วยแพทย์เคลื่อนที่ของกระทรวงสาธารณสุขในพื้นที่ประสบภัย ยอดสะสมตั้งแต่ 20 ตุลาคม 2553 ถึง 1 พฤศจิกายน 2553 ออกหน่วยแล้ว 2,831 ครั้ง มีผู้ป่วยมารับบริการรวม 294,496 ราย โรคที่พบอันดับหนึ่งคือน้ำกัดเท้า จำนวน 110,794 ราย ไข้หวัด 29,013 ราย ปวดเมื่อย 22,810 ราย มีความเครียด วิตกกังวลนอนไม่หลับ 18,997 ราย กระทรวงสาธารณสุขได้จัดส่งยาช่วยผู้ประสบภัย 873,700 ชุด ทุกพื้นที่ยังไม่มีโรคระบาด

3 พฤศจิกายน 2553

Next post > กรมสุขภาพจิตแนะวิธีลดอาการเครียดจากน้ำท่วม

< Previous post ตั้งวอร์รูมรับมือโรคภัยหนาว

Related Posts

HITAP เป็นข่าว ล่าสุด