logo
ต้องการข้อมูลเพิ่มเติม ติดต่อฝ่ายสื่อสารองค์กร HITAP

“เอดส์ชาติ” แจก เข็มใหม่คนติดยา

http://www.thaipost.net/news/031110/29580

          นายนิมิตร์ เทียนอุดม ผอ.มูลนิธิเข้าถึงเอดส์ กล่าวว่า จากการประชุมคณะกรรมการเอดส์ชาติเมื่อวันที่ 1 พ.ย. ซึ่งมีนายอภิสิทธิ์ เวชชาชีวะ นายกรัฐมนตรี เป็นประธาน ได้มีมติเห็นชอบการลดอัตราการติดเชื้อเอชไอวีในกลุ่มผู้ใช้สารเสพติด โดยกำหนดให้เป็นนโยบายชัดเจนที่ต้องทำให้กลุ่มคนเหล่านี้เข้าถึงเข็มฉีดยาสะอาดได้ ไม่ต้องใช้เข็มร่วมกัน ซึ่งจะเป็นการป้องกันการติดเชื้อในกลุ่มคนเหล่านี้ได้ แม้ว่าที่ผ่านมาจะมีความพยายามแก้ไขปัญหาในการให้เข็มฉีดยาใหม่แก่ผู้ติดยาแล้ว แต่ก็ยังเป็นปัญหา เพราะเป็นเรื่องขัดแย้งกับนโยบายของทางตำรวจและสำนักงานป้องกันและปราบปรามยาเสพติด (ป.ป.ส.) ที่มองว่าการให้เข็มฉีดยาใหม่เป็นการสนับสนุนการใช้สารเสพติดของคนเหล่านี้ ทั้งที่ในความเป็นจริงแล้วเป็นการทำเพื่อการป้องกันการแพร่กระจายของโรคเท่านั้น ซึ่งในหลายประเทศที่พัฒนาแล้วก็ทำกัน
    

          นายนิมิตร์กล่าวว่า สาเหตุที่ต้องผลักดันเรื่องนี้ เพราะในจำนวนผู้ติดเชื้อเอชไอวีพบว่า กลุ่มผู้ใช้สารเสพติดมีอัตราการติดเชื้อสูงมากและมากกว่าทุกกลุ่ม ไม่ว่าจะเป็นกลุ่มแม่บ้าน หญิงบริการ หรือชายรักชาย โดยมีอัตราการติดเชื้อสูงถึงร้อยละ 50 สาเหตุเกิดจากการที่ต้องใช้เข็มฉีดยาร่วมกัน และนโยบายนี้ยังจะทำให้ทางกลุ่มองค์กรพัฒนาเอกชนที่ทำงานด้านเอดส์สามารถทำงานได้ง่ายขึ้น ในการนำเข็มฉีดยาใหม่ไปแจกให้กลุ่มผู้ใช้สารเสพติด หรือให้มีการนำเข็มฉีดยาที่ใช้แล้วมาแลกเข็มใหม่ได้ ไม่ต้องแอบนำไปให้ เพราะเกรงว่าจะถูกจับจ้องและท้วงติงจากตำรวจว่าเป็นการกระทำที่ไม่ถูกต้อง หรือต้องคอยเจรจาต่อรองในทุกครั้ง
    

         “ครั้งนี้ถือเป็นครั้งแรกของประเทศไทยที่มีนโยบายให้มีการแจกเข็มฉีดยาหรือแลกเข็มใหม่ให้กับกลุ่มผู้ใช้สารเสพติดได้ ถือว่าเป็นเรื่องที่ดีหลังจากที่เราพยายามผลักดันมานานแล้ว แม้ว่าจะล้าหลังประเทศอื่นก็ตาม ซึ่งในต่างประเทศอย่างประเทศมาเลเซีย เวียดนาม และจีน เป็นต้น ต่างก็มีโปรแกรมการแลกเข็มใหม่กับผู้ใช้สารเสพติดมานานแล้ว โดยมาเลเซียเองเป็นการดำเนินการโดยรัฐบาลท้องถิ่นเพื่อลดความรุนแรงการแพร่ระบาด” ผอ.มูลนิธิเข้าถึงเอดส์กล่าว
    

         นายนิมิตร์กล่าวว่า นอกจากนี้ที่ประชุมยังมีนโยบายปรับหลักเกณฑ์การให้ยาต้านไวรัสแก่ผู้ติดเชื้อเอชไอวี โดยกำหนดเริ่มให้ยาต้านไวรัสแก่ผู้ติดเชื้อที่มีค่าเม็ดเลือดขาวหรือซีดีโฟร์ต่ำ 350 ลงไป จากเดิมที่เคยกำหนดไว้ที่ 200 ลงไปเท่านั้น ซึ่งเป็นการเพิ่มคุณภาพชีวิตให้กับผู้ติดเชื้อเอชไอวี เพราะโดยคนปกติทั่วไปจะมีค่าซีดีโฟร์อยู่ที่ 500 แต่ผู้ติดเชื้อเอชไอวีที่มีภูมิคุ้มกันในร่างกายบกพร่องจะมีค่าซีดีโฟร์ต่ำกว่าปกติ ซึ่งหากได้รับยาในขณะที่มีค่าซีดีโฟร์ไม่ต่ำจนเกินไป จะทำให้การรักษาและการดูสุขภาพของผู้ติดเชื้อเองดีกว่า 
    

         นอกจากนี้ นายนิมิตร์กล่าวต่อว่า ในการประชุม นายกรัฐมนตรียังเห็นชอบให้มีการตั้งคณะอนุกรรมการแก้ไขปัญหาการตีตราผู้ติดเชื้อเอชไอวีในสังคม โดยเฉพาะปัญหาการถูกละเมิดสิทธิ.

3 พฤศจิกายน 2553

Next post > กรมสุขภาพจิตแนะวิธีลดอาการเครียดจากน้ำท่วม

< Previous post ตั้งวอร์รูมรับมือโรคภัยหนาว

Related Posts

HITAP เป็นข่าว ล่าสุด