logo
ต้องการข้อมูลเพิ่มเติม ติดต่อฝ่ายสื่อสารองค์กร HITAP

แนะเลี้ยงลูกมีคุณภาพได้มาตรฐาน ใช้การเล่านิทานอย่างถูกวิธีและเหมาะกับวัย

http://www.thairath.co.th/content/life/123791

        โรงพยาบาลศิริราช ได้จัดโครงการศิริราชสอนเลี้ยงลูก ปีที่ 3 เรื่อง “เล่นสนุก ปลุกจินตนาการ และสร้างสรรค์” โดยมี อาจารย์ชัยภัทร สมจิตรพรหม ผู้เชี่ยวชาญด้านการจัดกิจกรรมเพื่อส่งเสริมศักยภาพสมองเด็ก เป็นวิทยากร ที่ห้องประชุมอทิตยาทรกิติคุณ ตึกสยามินทร์ ชั้น 7 โรงพยาบาลศิริราช เมื่อเร็วๆนี้ อาจารย์ชัยภัทรได้แนะนำการเลี้ยงดูเพื่อพัฒนาลูกน้อยให้มีคุณภาพและได้ มาตรฐานว่า เริ่มต้นด้วยสิ่งง่ายๆ ที่คุณพ่อคุณแม่จะทำได้คือ การเล่านิทาน และสิ่งที่สำคัญคือนิทานได้สอนเรื่องใด มีประโยชน์ อย่างไร สิ่งที่ควรห้ามสำหรับการเล่านิทานให้เด็กๆ คือ อย่าเล่าเรื่องผี จะทำให้เขากลัวและอาจจำฝังใจไปยาวนานจนถึงตอนโตเป็นผู้ใหญ่ และเวลาที่เล่านิทานต้องไม่รบกวนลูก เช่นถ้าลูกง่วงนอนมาก ก็ควรปล่อยให้เขาหลับ

         ผู้เชี่ยวชาญด้านเด็กกล่าวแนะนำต่อว่า การเล่านิทานต้องเหมาะสมกับวัยเด็ก เสียงต้องออกอักขระให้ชัดเจน มีระดับการใช้เสียงและจังหวะที่ถูกต้อง น่าติดตาม ไม่น่าเบื่อ เช่น ทำเสียงเป็นคนแก่ แม่มดหรือทำเสียงเด็ก ท่าทางของผู้เล่าต้องสดชื่นแจ่มใส ใส่อารมณ์และความรู้สึกไปในนิทาน จะทำให้เด็กสามารถรับรู้ถึงความรู้สึกต่างๆได้มากขึ้น นอกจากนี้ควรกำหนดข้อตกลงก่อนเล่านิทานกับลูกๆ เพราะเวลาความสนใจของเด็กจะมีอยู่แค่ประมาณ 10-15 นาที ลักษณะนิทานจึงควรเป็นเรื่องที่สนุกสนาน ไม่ยาวจนเกินไป ตัวละครไม่มาก ชื่อจดจำได้ง่าย ส่วนวิธีการเล่าทำได้ทั้งการเล่าด้วยปากเปล่า, ใช้หนังสือหรือภาพประกอบ, ใช้สื่อใกล้ตัวที่หาได้ง่าย การเล่านิทานสามารถทำ ได้ตั้งแต่เด็กทารกจนถึงอนุบาล อย่างแรกเกิด-2 ขวบ เด็กวัยนี้จะสนใจหนังสือที่เป็นรูปภาพ อายุ 2-4 ขวบ การร้องเพลงจะเหมาะกับเด็กวัยนี้ และอายุ 4-6 ขวบ เขาจะสนใจสิ่งแวดล้อมรอบตัว

         สำหรับประโยชน์ของนิทาน อาจารย์ชัยภัทรบอกว่า การเล่านิทานสามารถตอบสนองความ ต้องการของเด็ก ทำให้เขาเกิดความคิดจินตนาการในเรื่องที่ฟังได้สนุกสนานผ่อนคลายความ ตึงเครียด ส่งเสริมพัฒนาการด้านภาษา คุณธรรมจริยธรรม เร้าความสนใจ ทำให้กล้าแสดงออก และยังเป็นการส่งเสริมการเรียนรู้ในด้านต่างๆ อีกด้วย.

3 พฤศจิกายน 2553

Next post > กรมสุขภาพจิตแนะวิธีลดอาการเครียดจากน้ำท่วม

< Previous post ตั้งวอร์รูมรับมือโรคภัยหนาว

Related Posts

HITAP เป็นข่าว ล่าสุด