logo
ต้องการข้อมูลเพิ่มเติม ติดต่อฝ่ายสื่อสารองค์กร HITAP

กรมสนับสนุนฯ เตือนประชาชนดูแลสุขภาพในภาวะน้ำท่วมและภัยหนาว

http://www.moph.go.th/ops/iprg/iprg_new/include/admin_hotnew/show_hotnew.php?idHot_new=34916

         นายแพทย์ สมชัย ภิญโญพรพาณิชย์ อธิบดีกรมสนันสนุนบริการสุขภาพ กระทรวงสาธารณสุข เปิดเผยว่า จากปัญหาน้ำท่วมในพื้นที่หลายจังหวัดในขณะนี้ ทำให้ประชาชนได้รับความเดือดร้อนในเรื่องที่อยู่อาศัย ชีวิตความเป็นอยู่ อาหาร และน้ำดื่ม ฯลฯ ซึ่งประชาชนที่ประสบภัยควรระมัดระวัง และดูแลสุขภาพด้วย เพราะอาจเกิดโรคภัยไข้เจ็บต่างๆ ในภาวะน้ำท่วม ได้แก่ โรคอุจจาระร่วง โรคตาแดง โรคน้ำกัดเท้า โรคไข้หวัดใหญ่ โรคปอดบวม โรคฉี่หนู สัตว์มีพิษกัดต่อย อุบัติเหตุ การเกิดบาดแผนต่างๆ และเกิดภาวะความเครียด ฯลฯ และขณะที่หลังน้ำลด ก็ย่างเข้าสู่ฤดูหนาว จากการพยากรณ์สภาพอากาศของกรมอุตุนิยมวิทยาคาดหมายว่าในปีนี้อากาศจะหนาวเย็นที่สุด และมีอากาศหนาวเย็นยาวนานกว่าทุกปี กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ มีความห่วงใยในสุขภาพของประชาชน จึงขอแนะนำให้ประชาชนในพื้นที่ประสบภัยน้ำท่วม ปฏิบัติตัวเพื่อดูแลรักษาสุขภาพให้ปลอดภัยจากโรคในภาวะน้ำท่วมและภัยหนาว

          ปฏิบัติตัวเพื่อดูแลรักษาสุขภาพให้ปลอดภัยจากโรคในภาวะน้ำท่วม ล้างมือให้สะอาดโดยเฉพาะหลังการขับถ่าย ระวังตาแดง ตาอักเสบ จากการใช้มือ แขน หรือผ้าสกปรกขยี้ตาหรือเช็ดตา ล้างขาและเท้าให้สะอาดและเช็ดให้แห้ง โดยเฉพาะตามซอกนิ้วเท้า หากไม่สามารถถ่ายอุจจาระในส้วมได้ ให้ถ่ายใส่ถุงพลาสติก มัดปากถุงให้แน่น นำใส่ถุงขยะอีกครั้งก่อนทิ้ง อย่างถ่ายลงน้ำ จะทำให้แพร่เชื้อโรค ทิ้งขยะ และเศษอาหารในถุงพลาสติก มัดปากถุงให้มิดชิด ก่อนทิ้ง เมื่อสัตว์มีพิษกัด ต่อย ถ้าปวด บวมมาก ให้ปรึกษาเจ้าหน้าที่สาธารณสุข เมื่อมีบาดแผล ล้างแผลด้วยน้ำสะอาด ใส่ยาฆ่าเชื้อทันที ทำจิตใจให้เข้มแข็ง ให้กำลังใจซึ่งกันและกัน เพื่อดำเนินชีวิตให้ผ่านพ้นภาวะน้ำท่วม

 

          ปฏิบัติตัวเพื่อดูแลรักษาสุขภาพให้ปลอดภัยจากภัยหนาว เนื่องจากสภาวะอากาศเช่นนี้จะส่งผลให้เกิดโรคภัยต่างๆ โดยเฉพาะในกลุ่มเสี่ยง ได้แก่ กลุ่มเด็ก กลุ่มผู้สูงอายุและผู้ป่วยเรื้อรัง จะเป็นกลุ่มที่มีภูมิต้านทานต่อโรคต่ำ เกิดการเจ็บป่วยได้ง่าย และมีอาการรุนแรงมากกว่ากลุ่มอื่น ๆ จึงต้องระมัดระวังการเจ็บป่วยจากโรคที่พบบ่อย ได้แก่ โรคไข้หวัด โรคไข้หวัดใหญ่ โรคปอดบวม โรคหัด โรคหัดเยอรมัน โรคสุกใส และโรคอุจจาระร่วง รวมถึงโรคผิวหนัง กระทรวงสาธารณสุขจึงขอแนะนำการดูแลรักษาสุขภาพให้ปลอดภัยจากภัยหนาว ดังนี้  รักษาความอบอุ่นของร่างกาย สวมเสื้อผ้าหนาๆ ใส่เสื้อผ้าหลายๆ ชั้น และห่มผ้าให้หนากว่าปกติ โดยเฉพาะในเด็กเล็กให้ใส่ถุงเท้า หมวกไหมพรม และดื่มเครื่องดื่มอุ่นๆ ดื่มน้ำ เพื่อเพิ่มความชุ่มชื้นให้กับร่างกาย เลือกรับประทานอาหารที่มีประโยชน์ ประเภทแป้ง และไขมัน เพื่อช่วยสร้างความอบอุ่นให้แก่ร่างกาย หลีกเลี่ยงสิ่งที่ทำให้ร่างกายอ่อนแอ และเสี่ยงต่อการเกิดอันตรายต่อสุขภาพ

19 พฤศจิกายน 2553

Next post > “สธ.” เผยองค์การอนามัยโลก การันตีวัคซีนป้องกันโรคหัดผลิตโดยองค์การเภสัชกรรมของไทย มีคุณภาพมาตรฐานสากล เป็นประเทศแรก

< Previous post ปัญหาบ้านเมืองกระทบต้นทุนชีวิตเด็กสร้างเด็กพันธุ์ใหม่ก้าวร้าวรุนแรง

Related Posts

HITAP เป็นข่าว ล่าสุด