logo

ขอเชิญร่วมตอบแบบสอบถามเรื่อง “ต้นทุนต่อหน่วยบริการ ภายใต้โครงการวิจัยเรื่อง การประเมินผลเชิงพัฒนานโยบาย 30 บาท รักษาทุกที่ด้วยบัตรประชาชนใบเดียว ในพื้นที่นําร่อง”

ต้องการข้อมูลเพิ่มเติม ติดต่อฝ่ายสื่อสารองค์กร HITAP

“จุรินทร์” ออกประกาศฯ เพิ่มคำเตือนการใช้ยารักษาโรคเบาหวาน เพื่อความปลอดภัยผู้ป่วย

http://www.moph.go.th/ops/iprg/iprg_new/include/admin_hotnew/show_hotnew.php?idHot_new=35089

      นายบุณย์ธีร์ พานิชประไพ เลขานุการรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข เปิดเผยว่า เมื่อวันที่ 25 พฤศจิกายน 2553 ที่ผ่านมา นายจุรินทร์ ลักษณวิศิษฏ์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข ได้ลงนามในประกาศกระทรวงสาธารณสุขฉบับที่ 46 พ.ศ. 2553 เพิ่มคำเตือนในฉลากยาและเอกสารกำกับยาที่ใช้ในการรักษาโรคเบาหวาน “กลุ่มไธอะโซลิดีนไดโอน” (Thaizolidinedione) ซึ่งได้รับอนุมัติขึ้นทะเบียนตำรับยาที่สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา เพื่อความปลอดภัยของผู้ป่วยโรคเบาหวานที่จำเป็นต้องใช้ยา เนื่องจากมีผลการศึกษาเฝ้าระวังการใช้ยา พบว่ายาดังกล่าว อาจมีผลข้างเคียงที่ไม่พึงประสงค์กับหัวใจและหลอดเลือดได้ จึงต้องเร่งให้ข้อมูลแก่แพทย์ทั่วประเทศที่ให้การดูแลรักษาผู้ป่วยโรคเบาหวาน เพื่อความปลอดภัยผู้ป่วยโรคเบาหวานซึ่งขณะนี้ทั่วประเทศมีประมาณ 3 ล้านคน

      นายบุณย์ธีร์กล่าวต่อว่า ตามประกาศฯฉบับนี้ กำหนดให้แจ้งคำเตือนในฉลากและเอกสารกำกับการใช้ยารักษาโรคเบาหวาน ดังนี้คือ ต้องใช้ตามแพทย์สั่งเท่านั้น หากมีอาการวิงเวียนจะเป็นลม ให้รีบปรึกษาแพทย์ โดยเฉพาะยาตำรับที่อยู่ในกลุ่มไธอะโซลิดีนไดโอน (Thaizolidinedione) คือกลุ่มตำรับที่มียาไพโอกลิตาโซน (Pioglitazone) ให้ระบุคำเตือนว่า ห้ามใช้ในผู้ที่มีโรคหัวใจล้มเหลวในระดับที่รุนแรง หรือระดับ 3และ 4 ยานี้อาจทำให้เกิดภาวะหัวใจล้มเหลว หากใช้ยาแล้วมีอาการหายใจลำบาก เหนื่อยง่าย น้ำหนักตัวเพิ่มอย่างรวดเร็ว หรือเกิดอาการบวมมาก ให้รีบปรึกษาแพทย์โดยทันที และต้องใช้ด้วยความระมัดระวัง เนื่องจากการใช้ยานี้ร่วมกับอินสุลิน จะเพิ่มความเสี่ยงต่อการเกิดภาวะบวมน้ำและหัวใจล้มเหลวมากขึ้น ได้ส่งลงประกาศในราชกิจจานุเบกษาแล้ว คาดว่าจะมีผลใช้ตั้งแต่กลางเดือนธันวาคม 2553 เป็นต้นไป

      นายบุณย์ธีร์กล่าวต่ออีกว่า รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข ได้ให้สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยาทำหนังสือแจ้งเวียนให้บริษัทผู้ผลิตยารักษาโรคเบาหวานปฏิบัติตามประกาศฉบับดังกล่าว และแจ้งไปยังสำนักงานสาธารณสุขจังหวัด โรงพยาบาลทั่วประเทศ ให้แพทย์ทราบ รวมทั้งสมาคมร้านขายยาทั่วประเทศด้วย

29 พฤศจิกายน 2553

Next post > การประชุมผู้เชี่ยวชาญเรื่อง “การประเมินการเข้าถึงการให้แว่นตาในชุดสิทธิประโยชน์หลักประกันสุขภาพถ้วนหน้าแห่งชาติ”

< Previous post เตือนหนาวอย่านอนคลุมโปง

Related Posts

HITAP เป็นข่าว ล่าสุด