logo
ต้องการข้อมูลเพิ่มเติม ติดต่อฝ่ายสื่อสารองค์กร HITAP

สิ่งชำระล้าง ร่วมกันคุ้มครองผู้บริโภคจากโฆษณาเกินจริง

http://www.moph.go.th/ops/iprg/iprg_new/include/admin_hotnew/show_hotnew.php?idHot_new=35078

นพ.พิพัฒน์ ยิ่งเสรี เลขาธิการคณะกรรมการอาหารและยา แถลงต่อสื่อมวลชนว่า ในปัจจุบันมีการโฆษณาเครื่องสำอางผ่านสื่อต่าง ๆ จำนวนมาก ซึ่งบางโฆษณาไม่ถูกต้องตามกฎหมาย หรืออาจมีข้อความที่อวดอ้างสรรพคุณเกินจริง หรืออวดอ้างสรรพคุณทางยา ซึ่งอาจทำให้ผู้บริโภคไม่ได้รับข้อมูลที่แท้จริง และสร้างความเข้าใจผิดแก่ผู้บริโภค สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา (อย.) และสมาคมผู้ผลิตเครื่องสำอางไทย สมาคมผู้ผลิตสบู่ไทย สิ่งชำระล้าง และผลิตภัณฑ์ส่วนบุคคล และสมาคมโฆษณาแห่งประเทศไทย ไม่ได้นิ่งนอนใจ เล็งเห็นความสำคัญของประเด็นดังกล่าว ในวันนี้  (26 พฤศจิกายน  2553) จึงจัดให้มีการร่วมลงนามบันทึกความเข้าใจร่วมกัน  ณ  ห้องประชุมชัยนาทนเรนทร ตึกสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา (อย.) โดยมุ่งหวังสร้างจิตสำนึกความรับผิดชอบต่อสังคมด้านการโฆษณาเครื่องสำอางของผู้ประกอบการให้ปฏิบัติอย่างถูกต้องตามกฎหมายอันเป็นประโยชน์ต่อผู้บริโภคโดยตรง และลดปัญหาข้อโต้แย้งระหว่างผู้ที่ต้องปฏิบัติและผู้มีหน้าที่ตรวจสอบ   โดยใช้แนวทางการโฆษณาเครื่องสำอาง ซึ่งรวบรวมโดย “คณะทำงานภาครัฐร่วมภาคเอกชน  เพื่อกำหนด แนวทางการโฆษณาผลิตภัณฑ์เครื่องสำอาง” อาทิ การโฆษณาเครื่องสำอางจะต้องไม่ใช้ข้อความ ที่ไม่เป็นธรรมต่อผู้บริโภค หรือข้อความที่ก่อให้เกิดผลเสียหายต่อสังคมและส่วนรวม ไม่มีข้อความอันเป็นเท็จ ที่ก่อให้เกิดความเข้าใจผิด เช่น ห้ามใช้ข้อความหรือภาพโฆษณาที่สื่อความหมายถึงประสิทธิภาพของเครื่องสำอางว่า สามารถเปลี่ยนแปลงหรือทำให้ผิวขาวขึ้นมากกว่าหรือแตกต่างจากสีผิวเดิมตามธรรมชาติ ข้อความที่สื่อถึงการป้องกัน ชะลอ ปรับปรุงเปลี่ยนแปลงโครงสร้างและกระบวนการเสื่อมสภาพอันเนื่องมากจากอายุมากขึ้น การเพิ่มการไหลเวียนของระบบเลือด ลดขนาดของเอว เพิ่มขนาดของทรวงอก เป็นต้น ซึ่งการกำหนดแนวทางร่วมกันในครั้งนี้ จะนำไปสู่การยกระดับการพัฒนามาตรฐานวิชาชีพด้านการโฆษณาอีกด้วย

เลขาธิการฯ กล่าวต่อไปว่า การลงนามบันทึกความเข้าใจร่วมกันครั้งนี้ นับเป็นจุดเริ่มต้นอันสำคัญในการสร้างสัมพันธภาพอันดีระหว่างภาครัฐและเอกชนในการกำกับดูแลตนเองของผู้ประกอบการให้ดำเนินการโฆษณาเครื่องสำอางเป็นไปตามกฎหมายและเป็นธรรมต่อผู้บริโภค ซึ่งหากมีการแสดงข้อความอันเป็นเท็จที่ก่อให้เกิดความเข้าใจผิดในแหล่ง สภาพ คุณภาพ ปริมาณ หรือสาระสำคัญประการอื่นเกี่ยวกับเครื่องสำอาง จะต้องระวางโทษจำคุกไม่เกิน 6 เดือน หรือปรับไม่เกิน 50,000 บาท หรือทั้งจำทั้งปรับ กรณีทำผิดซ้ำอีกจะต้องระวางโทษจำคุกไม่เกิน 1 ปี หรือปรับไม่เกิน 100,000 บาท หรือทั้งจำทั้งปรับ อย่างไรก็ตาม ขอผู้บริโภคช่วยเป็นหูเป็นตาให้กับภาครัฐ หากพบเห็นการโฆษณาเครื่องสำอางผิดกฎหมาย หรือการโฆษณาเครื่องสำอางที่โอ้อวดเกินจริง สามารถแจ้งเบาะแสมาที่ สายด่วน อย. 1556 เพื่อ อย. จะได้ดำเนินการตามกฎหมายต่อไป

29 พฤศจิกายน 2553

Next post > การประชุมผู้เชี่ยวชาญเรื่อง “การประเมินการเข้าถึงการให้แว่นตาในชุดสิทธิประโยชน์หลักประกันสุขภาพถ้วนหน้าแห่งชาติ”

< Previous post เตือนหนาวอย่านอนคลุมโปง

Related Posts

HITAP เป็นข่าว ล่าสุด