logo
ต้องการข้อมูลเพิ่มเติม ติดต่อฝ่ายสื่อสารองค์กร HITAP

http://bit.ly/L0cQoa

องค์การอนามัยโลกยืนยันไม่เคยรับรองให้แร่ใยหินไครโซไทล์ปลอดภัยกว่าสาร ทดแทน ตามคำกล่าวอ้างของบริษัทผลิตกระเบื้องรายหนึ่ง โดยยืนยันว่าแร่ใยหินทุกชนิดเป็นสารก่อมะเร็ง

แพทย์หญิงมัวรีน เบอร์มิ่งแฮม ผู้แทนองค์การอนามัยโลกประจำประเทศไทย ยืนยันว่า องค์การอนามัยโลกไม่เคยรับรองหรือสนับสนุนข้อความบนเสื้อยืดของบริษัท ผลิตกระเบื้องแห่งหนึ่ง ที่ใช้ชื่อ WHO พิมพ์บนเสื้อและมีข้อความว่า องค์การอนามัยโลกรับรองว่าแร่ใยหินไครโซไทล์ปลอดภัยกว่าสารทดแทน โดยย้ำว่าแร่ใยหินทุกชนิดเป็นสารก่อมะเร็งซึ่งผู้เสียชีวิตทั่วโลก 107,000คน เพราะโรคปอดจากแร่ใยหิน และการหยุดใช้แร่ใยหินทุกชนิดจะเป็นวิธีลดการเจ็บป่วยที่ได้ผลดีที่สุด รวมทั้งป้องกันการสัมผัสกับแร่ใยหินที่มีอยู่เดิมนาน

นายจิรชัย มูลทองโร่ย รองเลขาธิการคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภค กล่าวว่า สคบ.กำหนดคำเตือนอันตรายไว้ในฉลากของสินค้าที่มีส่วนประกอบของแร่ใยหิน ซึ่งเป็นไปตามกฎหมาย พร้อมยืนยันดำเนินการทุกอย่างเพื่อคุ้มครองสิทธิผู้บริโภค และให้ความเป็นธรรมกับผู้ประกอบการทุกราย

แร่ใยหินจะก่ออันตรายเมื่อถูกทำให้เกิดฝุ่น เช่น การตัด ขัด เจาะ เลื่อยผลิตภัณฑ์ และทุกครั้งที่เหยียบเบรก ฝุ่นแร่ใยหินจากผ้าเบรค ผ้าครัทช์ ก็จะฟุ้งกระจายไปในอากาศ เป็นต้นเหตุของโรคปอดอักเสบ มะเร็งปอด มะเร็งเยื่อหุ้มปอด เยื่อบุช่องท้อง โรคทางระบบหายใจ และโรคผิวหนัง ทำให้กว่า 50 ประเทศทั่วโลกยกเลิกการใช้แร่ใยหินแล้ว

31 พฤษภาคม 2555

Next post > เตือนภัยสารเคมีในบ้านก่อมะเร็ง

< Previous post เผยเคล็ดลับ 12 เหตุผลอยากเลิกบุหรี่

Related Posts

HITAP เป็นข่าว ล่าสุด