logo
ต้องการข้อมูลเพิ่มเติม ติดต่อฝ่ายสื่อสารองค์กร HITAP

ช่วง 2 ปีที่ผ่านมา คณะสาธารณสุขศาสตร์ ม.ธรรมศาสตร์ ศูนย์รังสิต ได้ศึกษาผลกระทบจากการสัมผัสมลพิษต่อสุขภาพของประชากร ใน จ.ระยอง ล่าสุดมีผลออกมาว่า นักเรียนใน อ.บ้านค่าย มีการปนเปื้อนของสารตะกั่วในเลือดสูงเกินค่ามาตรฐาน แต่ยังไม่มีการระบุถึงแหล่งที่มาของการปนเปื้อน โดยเบื้องต้นคาดว่ามาจากภาชนะที่ใช้หุงต้ม

โรงเรียนวัดปทุมาวาส เป็น 1 ในโรงเรียน 5 แห่ง ใน อ.บ้านค่าย จ.ระยอง ที่ได้รับแจ้งว่าพบการปนเปื้อนของสารตะกั่วในเลือดของนักเรียนสูง โดยข้อมูลดังกล่าว นายชาญวิทย์ สุทธิ ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดปทุมาวาส ระบุว่า เป็นผลจากการสุ่มตรวจสุขภาพนักเรียน ของเจ้าหน้าที่จากคณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์รังสิต ซึ่งได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการกองทุนสิ่งแวดล้อม ให้ดำเนินการศึกษาผลกระทบจากการสัมผัสมลพิษต่อสุขภาพของประชากร ในจังหวัดระยอง มีระยะเวลาดำเนินการ 2 ปี เริ่มตั้งแต่วันที่ 1 มิถุนายน 2553 – 31 พฤษภาคม 2555

สำหรับโรงเรียนวัดปทุมาวาส ผลจากการสุ่มตรวจนักเรียน 38 คน พบว่า มีนักเรียน มีสารตะกั่วในเลือดถึง 34 คน ขณะที่นักเรียนโรงเรียนบ้านหนองฆ้อ พบสารตะกั่ว 3 คน นักเรียนโรงเรียนวัดหนองกรับ 2 คน นักเรียนโรงเรียนบ้านคลองขนุน 2 คน และนักเรียนโรงเรียนบ้านมาบป่าหวายอีก 1 คน

ส่วนสาเหตุการปนเปื้อน นายชาญวิทย์ ระบุว่า ยังไม่ทราบที่มา เพราะจากการเก็บตัวอย่างน้ำในโรงเรียนและสิ่งแปลกปลอมอื่นๆไปตรวจสอบโดยคณะ วิศวกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ก่อนหน้านี้ไม่พบสารปนเปื้อน

เพื่อลดความกังวลของผู้ปกครองในขณะนี้ ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดปทุมาวาส ระบุว่า ทางโรงเรียนได้สั่งให้ดูแลเรื่องสุขอนามัยของนักเรียน โดยเฉพาะน้ำดื่มเป็นพิเศษซึ่งต้องผ่านเครื่องกรองน้ำ ขณะเดียวกันได้เรียกร้องให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องตรวจสอบหาแหล่งที่มาของสาร ตะกั่วที่พบในเด็ก)

นอกจากนี้ รายงานจากกระทรวงสาธารณสุขพบว่า ภาพรวมการสุ่มตรวจสุขภาพนักเรียนมีทั้งหมด 22 โรงเรียน รวม 907 คน พบการปนเปื้อนสารตะกั่วสูงจำนวน 82 คน จาก 15 โรงเรียน ขณะนี้ทางกระทรวงฯได้สั่งตรวจสอบสาเหตุแล้ว เบื้องต้น เชื่อว่าอาจเกิดจากภาชนะหุงต้ม ไม่ได้มาตรฐาน

 

http://bit.ly/QZVE3x

31 สิงหาคม 2555

Next post > ไทยแลนด์ เมดิคัลฮับ ชู นวดไทยทำลายสถิติโลก 641 คู่

< Previous post Drug resistant tuberculosis found across the world

Related Posts

HITAP เป็นข่าว ล่าสุด