logo
ต้องการข้อมูลเพิ่มเติม ติดต่อฝ่ายสื่อสารองค์กร HITAP

สธ.ทำพิธีอัญเชิญพระราชานุสาวรีย์ “พระพี่นางฯ” ประดิษฐานยังลานงู ก่อนปูพื้นลานด้วยหินแกรนิตทั้งหมด เผยเร่งประดิษฐานก่อนเพราะติดปัญหารถยกเข้าไม่ได้หากปูพื้นเสร็จแล้ว ยังระบุไม่ได้แล้วเสร็จเมื่อใด และจะใช้ชื่ออย่างเป็นทางการว่าอะไร
       
       วันนี้ (14 ส.ค.) ผู้สื่อข่าวรายงานว่า นพ.ณรงค์ สหเมธาพัฒน์ ปลัดกระทรวงสาธารณสุข (สธ.) นำคณะผู้บริหาร ร่วมพิธีอัญเชิญพระราชานุสาวรีย์ สมเด็จพระเจ้าพี่นางเธอ เจ้าฟ้ากัลยาณิวัฒนา กรมหลวงนราธิวาสราชนครินทร์ ขึ้นประดิษฐานพระแท่นที่ประทับ ณ ลานงู สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข จ.นนทบุรี ทั้งนี้ การสร้างพระราชานุสาวรีย์ สมเด็จพระเจ้าพี่นางเธอ เจ้าฟ้ากัลยาณิวัฒนา กรมหลวงนราธิวาสราชนครินทร์ คณะรัฐมนตรี (ครม.) ได้อนุมัติงบประมาณตามที่ สธ.เสนอ โดยใช้งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ 2552 (งบกลาง) รายการเงินสำรองจ่ายเพื่อกรณีฉุกเฉินหรือจำเป็น จำนวน 46.8 ล้านบาท ในการดำเนินการก่อสร้าง พร้อมขอรับบริจาคเป็นการทั่วไปอีก 2 ล้านบาท
       
       นพ.ณรงค์ กล่าวว่า การก่อสร้างโดยรอบบริเวณพระราชานุสาวรีย์ ยังไม่แล้วเสร็จ แต่การที่อัญเชิญมาประดิษฐานก่อนนั้น เนื่องจากขณะนี้พื้นยังเป็นซีเมนต์ รถยกยังสามารถเข้าออกได้ หากปูพื้นเป็นหินแกรนิตเรียบร้อยแล้ว การจะใช้รถยกพระราชานุสาวรีย์เพื่อมาประดิษฐานจะเป็นเรื่องยาก จึงทำพิธีอัญเชิญมาประดิษฐานก่อนในเบื้องต้น อย่างไรก็ตาม ยังไม่สามารถระบุได้ว่าการก่อสร้างทั้งหมดจะแล้วเสร็จเมื่อใด แต่เมื่อก่อสร้างแล้วเสร็จจะมีพิธีเปิดอย่างเป็นทางการอีกครั้ง ซึ่งระหว่างนี้กำลังอยู่ในการประสานไปยังสำนักพระราชวัง เพื่อขอพระราชทานอนุญาต ส่วนจะมีการตั้งชื่อลานและพระราชานุสาวรีย์อย่างเป็นทางการหรือไม่นั้น ขณะนี้ยังไม่มีการคิดชื่อ
       
       อนึ่ง พระราชานุสาวรีย์ สมเด็จพระพี่นางเธอ เจ้าฟ้ากัลยาณิวัฒนา กรมหลวงนราธิวาสราชนครินทร์ ลักษณะจะอยู่ในพระอิริยาบถนั่ง ฉลองพระองค์ชุด พอ.สว. ขนาด 2 เท่าพระองค์จริง ทั้งนี้ เพื่อน้อมเกล้าฯ ถวายพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ให้เป็นอนุสรณ์สถิตแห่งความรัก เทิดทูน และรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณสมเด็จพระเจ้าพี่นางเธอ เจ้าฟ้ากัลยาณิวัฒนา กรมหลวงนราธิวาสราชนครินทร์ ที่ทรงมีคุณูปการต่องานด้านการแพทย์ การพยาบาล การสาธารณสุขของประเทศ ซึ่งตลอดพระชนมาชีพทรงมุ่งมั่นปฏิบัติพระราชกรณียกิจที่เป็นประโยชน์ เพื่อให้คนไทยโดยเฉพาะผู้ที่อยู่ห่างไกลถิ่นทุรกันดาร ผู้ด้วยโอกาส บรรเทาจากการเจ็บป่วย รวมทั้งเพื่อให้ข้าราชการ บุคลากรในสังกัด สธ.ตลอดจนประชาชนทั่วไปได้เคารพสักการะ และรำลึกถึงพระมหากรุ

15 สิงหาคม 2556

Next post > สปสช.พอใจผลการฉีดวัคซีนไข้หวัดใหญ่ 3 เดือนแรกประชาชนได้รับกว่า 1.6 ล้านคน

< Previous post แผนรักษาเที่ยวล่าสุด “ภูมิคุ้มกันบำบัด” ทางรอดจากมะเร็ง!!/คอลัมน์ Health Line สายตรงสุขภาพ

Related Posts

HITAP เป็นข่าว ล่าสุด