logo
ต้องการข้อมูลเพิ่มเติม ติดต่อฝ่ายสื่อสารองค์กร HITAP

      

       นายแพทย์วินัย สวัสดิวร เลขาธิการสำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ(สปสช.) กล่าวว่า ตามที่สปสช.ได้ร่วมกับกระทรวงสาธารณสุข จัดบริการฉีดวัคซีนป้องกันโรคไข้หวัดใหญ่ตามฤดูกาล ประจำปี 2556 จำนวน 3,000,000 โด๊ส งบประมาณกว่า 360 ล้านบาท ฉีดให้ประชาชนกลุ่มเสี่ยงทุกสิทธิการรักษาฟรี พร้อมกันทั่วประเทศตั้งแต่วันที่ 27 พฤษภาคม – 30 กันยายน 2556 ที่โรงพยาบาลภาครัฐ และเอกชนที่อยู่ในระบบหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ นั้น ผลการดำเนินงาน 12 สัปดาห์ ตั้งแต่วันที่ 27 พฤษภาคม – 18 สิงหาคม 2556 สามารถให้บริการประชาชนได้ทั้งสิ้น 1,651,349 คน คิดเป็นร้อยละ 55.04 ของวัคซีนที่จัดหาสำหรับประชาชน 3,000,000 โด๊ส ดังนี้ 1.กลุ่มเป้าหมายที่คณะกรรมการระบุ (ผู้สูงอายุ 65 ปีขึ้นไป ผู้ป่วยโรคเรื้อรัง ได้แก่ โรคปอดอุดกั้น หอบหืด หัวใจ หลอดเลือดสมอง ไตวาย ผู้ป่วยมะเร็งที่ได้รับการรักษาด้วยยาเคมีบำบัด และเบาหวาน) 1,651,349 คน
        2.กลุ่มเป้าหมายเพิ่มเติมที่กรมควบคุมโรคแนะนำ (หญิงมีครรภ์ ผู้พิการทางสมอง บุคคลอายุ 6 เดือนถึง 2 ปี และผู้ป่วยธาลัสซีเมีย ภูมิคุ้มกันบกพร่อง รวมถึงผู้ติดเชื้อเอชไอวีที่มีอาการ) 61,215 คน 3.ให้บริการสำหรับกลุ่มบุคลากรทางการแพทย์ 181,423 คน
       
       นายแพทย์วินัย กล่าวว่า ขณะที่ผลการให้บริการฉีดวัคซีนเทียบกับวัคซีนที่จัดหาสำหรับประชาชน พบว่า จ.ชัยนาท มีการให้บริการสูงสุด คือ ร้อยละ 94.08 จากจำนวนวัคซีนที่จัดหา 21,038 โด๊ส สามารถให้บริการฉีดได้ 19,793 โด๊ส อันดับ 2 คือ จ.ประจวบคีรีขันธ์ ร้อยละ 93.72 จากจำนวนวัคซีนที่จัดหา 21,947 โด๊ส สามารถให้บริการฉีดได้ 20,569 โด๊ส และอันดับ 3 คือ จ.อำนาจเจริญ ร้อยละ 90.43 จากจำนวนวัคซีนที่จัดหา 15,871 โด๊ส สามารถให้บริการฉีดได้ 14,353 โด๊ส และในระดับเขตนั้น พบว่า เขต 8 อุดรธานี สกลนคร นครพนม หนองคาย หนองบัวลำภู เลย และบึงกาฬ มีผลการดำเนินงานสูงสุด คือ มีกลุ่มเป้าหมายได้รับการฉีดวัคซีนร้อยละ 71.4 จากจำนวนวัคซีนที่จัดหา 226,844 โด๊ส สามารถให้บริการฉีดได้ 167,584 โด๊ส
       
       “ทั้งหมดเป็นข้อมูลที่ได้จากลงบันทึกของหน่วยบริการเข้ามาที่สปสช. แต่คาดว่าผลการดำเนินการจริงจะมากกว่านี้ เพราะยังมีข้อมูลจำนวนหนึ่งที่ยังไม่ได้ลงบันทึกของหน่วยบริการ เยื่องจากยังอยู่ในช่วงสัปดาห์ที่ 12 ของการให้บริการ และเหลือเวลาอีก 6 สัปดาห์ในการดำเนินการให้ครบตามกลุ่มเป้าหมาย” เลขาธิการสปสช. กล่าว
       
       นายแพทย์วินัย กล่าวว่า ในช่วงระยะเวลาที่เหลือ จะสามารถให้บริการฉีดวัคซีนแก่ประชาชนกลุ่มเป้าหมายได้ครบตามจำนวนที่ตั้งไว้ เพื่อลดการเจ็บป่วยด้วยโรคไข้หวัดใหญ่หรือภาวะแทรกซ้อนจากโรคไข้หวัดใหญ่ได้ ประชาชนมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น ขณะที่ภาครัฐก็ลดภาระการรักษาพยาบาลลงได้เช่นกัน ทั้งนี้วัคซีนไข้หวัดใหญ่ที่ฉีดในปีนี้ เป็นวัคซีนรวม 3 สายพันธุ์ คือชนิดเอ เอช 1 เอ็น 1 (A H1N1) ชนิดเอ เอช 3 เอ็น 2 (A H3N2) และชนิดบี (B)

 

ที่มา: http://www.manager.co.th/QOL/ViewNews.aspx?NewsID=9560000103623 

20 สิงหาคม 2556

Next post > อึ้ง! รพ.687 แห่ง ขาดสภาพคล่อง “รายจ่ายสูงกว่ารายรับ”

< Previous post สธ.อัญเชิญพระราชานุสาวรีย์ “พระพี่นางฯ” ประดิษฐาน ณ ลานงู

Related Posts

HITAP เป็นข่าว ล่าสุด