logo
ต้องการข้อมูลเพิ่มเติม ติดต่อฝ่ายสื่อสารองค์กร HITAP

      วันนี้ (21 ต.ค.) นายสรวงศ์ เทียนทอง รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงสาธารณสุข (สธ.) กล่าวภายหลังนำผู้บริหาร ข้าราชการ เจ้าหน้าที่ ตัวแทนพยาบาลจากภาครัฐและเอกชน และนักศึกษาพยาบาล ร่วมพิธีวางพานพุ่มถวายราชสักการะสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี ณ พระราชานุสาวรีย์สมเด็จพระมหิตลาธิเบศร อดุลยเดชวิกรม พระบรมราชชนก และ สมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี เนื่องในวันคล้ายวันพระราชสมภพของสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี และเป็นวันพยาบาลแห่งชาติ ว่า คณะรัฐมนตรี (ครม.) มีมติให้วันที่ 21 ต.ค.ซึ่งเป็นวันคล้ายวันพระราชสมภพของสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี เป็นวันพยาบาลแห่งชาติ ตั้งแต่ปี 2533 เป็นต้นมา ในฐานะที่พระองค์ท่านทรงสำเร็จการศึกษาวิชาการพยาบาล และตลอดพระชนม์ชีพ ทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจในการพัฒนาสุขภาพอนามัยและคุณภาพชีวิตของประชาชน เปี่ยมล้นด้วยพระเมตตา วิริยะอุตสาหะ นำสิริสุขแก่ปวงชนทุกก้าวพระบาทที่เสด็จไปถึง สมควรเป็นแบบอย่างแก่ผู้ประกอบวิชาชีพการพยาบาล ให้ตระหนักในภารกิจของวิชาชีพแห่งตนว่าเป็นงานบริการสุขภาพที่มีความสำคัญ
       
       “ในส่วนของ สธ.พยาบาลนับเป็นบุคลากรที่มีมากที่สุด และเป็นกำลังหลักในระบบบริการสาธารณสุข ปัจจุบันมีพยาบาลปฏิบัติงานอยู่ในสถานบริการสังกัดกระทรวงฯซึ่งมี 12,027 แห่ง รวม 86,591 คน ซึ่งยังขาดแคลนอีกประมาณ 30,000 คน ในปีนี้ สธ.ได้จัดระบบบริการออกเป็นเขตบริการสุขภาพรวมทั้งหมด 12 เขตบริการ เขตละ 5-6 จังหวัด ใช้การบริหารทรัพยากรร่วมกันทั้งงบประมาณ กำลังคนทุกสายวิชาชีพ อุปกรณ์ เครื่องมือแพทย์ เตียงนอนผู้ป่วย เพื่อให้ประชาชนเข้าถึงบริการอย่างมีคุณภาพ” รมช.สาธารณสุข กล่าว
       
       ด้าน ดร.กาญจนา จันทร์ไทย ผู้อำนวยการสำนักการพยาบาล กล่าวว่า ขณะนี้ สำนักการพยาบาล ได้กำหนดให้มีผู้บริหารทางการพยาบาลภาครัฐ หรือ (CNO:Chief Nurse Officer) ประจำเขตบริการทั้ง 12 เขต เพื่อให้เป็นผู้นำการพยาบาล ทั้งในระดับประเทศ ระดับเขต และระดับจังหวัด เพื่อให้การปฏิบัติงานดูแลสุขภาพประชาชน เป็นไปตามนโยบาย ทั้งนโยบายระหว่างประเทศ ระดับประเทศ นโยบายรัฐบาล และของกระทรวงสาธารณสุข โดยงานที่พยาบาลจะเน้นหนักในยุคการปฏิรูประบบสุขภาพ คือ การส่งเสริมสุขภาพดี และป้องกันโรคไม่ให้เจ็บป่วย เพื่อลดจำนวนผู้ป่วย การดำเนินการดังกล่าว จะเน้นหนักในโรงพยาบาลชุมชน และโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล ส่วนในโรงพยาบาลศูนย์ โรงพยาบาลทั่วไป เน้นหนักในด้านคุณภาพการรักษาพยาบาล
       
       ดร.กาญจนา กล่าวอีกว่า จะเร่งกระจายกำลังคนด้านพยาบาลในสถานบริการดังกล่าว ให้ได้ตามมาตรฐานองค์การอนามัยโลกกำหนด คือพยาบาล 1 คน ต่อประชากร 550 คน ขณะนี้มีการกระจายตัวของกำลังคนด้านพยาบาลยังไม่ได้มาตรฐานที่กำหนด มีการกระจุกและกระจายตัว เช่น กทม.และภาคกลาง เฉลี่ยพยาบาล 1 คน ต่อประชากร 200 คน ส่วนที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ มีอัตราพยาบาล 1 ต่อ ประชากร 1,000 คน

22 ตุลาคม 2556

Next post > HITAP จัดอบรมเชิงปฏิบัติการเรื่องการประเมินความคุ้มค่าทางเศรษฐศาสตร์ของวัคซีน (Vaccine evaluation workshop) ครั้งที่ 2 ระหว่างวันที่ 25-27 กันยายน 2556 ณ เมืองตาเกย์ไตย์ (Tagaytay) ประเทศฟิลิปปินส์

< Previous post ไฟเขียว 12 บทบาทใหม่ สธ.

Related Posts

HITAP เป็นข่าว ล่าสุด