logo
ต้องการข้อมูลเพิ่มเติม ติดต่อฝ่ายสื่อสารองค์กร HITAP

“จุรินทร์”ส่งยาชุดน้ำท่วมวันนี้ 100,000 ชุด ให้ 26 จังหวัด ยอดผู้เจ็บป่วยพุ่งกว่า 2.5 แสนราย

สั่งเร่งตรวจสอบสาเหตุการเสียชีวิต 101 ราย

http://www.moph.go.th/ops/iprg/iprg_new/include/admin_hotnew/show_hotnew.php?idHot_new=34459

         วันนี้ (31  ตุลาคม) นายจุรินทร์ ลักษณวิศิษฏ์รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข ให้สัมภาษณ์ความคืบหน้าการให้ความช่วยเหลือผู้ประสบภัยน้ำท่วมของกระทรวงสาธารณสุขว่า ในวันนี้ที่ประชุมวอร์รูมแก้ไขปัญหาน้ำท่วมของกระทรวงสาธารณสุขได้มีข้อสั่งการ 3 ประเด็น ประการแรกคือสั่งการให้องค์การเภสัชกรรมเร่งกำลังการผลิตยาชุดน้ำท่วมให้มากขึ้น ในวันนี้ได้จัดส่งยาไปให้จังหวัดที่ประสบภัยน้ำท่วม 26 จังหวัดทั้งภาคกลาง ภาคเหนือและภาคตะวันออกเฉียวเหนือรวม 100,000 ชุด ประการที่ 2 ได้สั่งการให้สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดและวอร์รูมส่วนกลาง เร่งรัดการปฏิบัติการฟื้นฟูให้ตรงกับพื้นที่เป้าหมายหลังน้ำลดใน 24 จังหวัด 1,631 ตำบลให้ครอบคลุม 3 แผนงาน 11 กิจกรรม ประกอบด้วย 1.แผนฟื้นฟูสภาพกายและจิตผู้ประสบภัยโดยออกหน่วยเคลื่อนที่ค้นหาในหมูบ้านและให้การรักษาทันที  2. แผนการควบคุมโรคต้องกำจัดพาหะนำโรค กำจัดขยะ สิ่งปฏิกูล 3. แผนงานด้านสุขอนามัยสิ่งแวดล้อม ทำความสะอาดบ้านเรือน ตลาดสดและแหล่งน้ำสาธารณะ โดยประสานงานองค์การปกครองส่วนท้องถิ่น เพื่อดำเนินการฟื้นฟูให้เร็วที่สุดโดยเฉพาะขยะและน้ำเสีย รวมทั้งการป้องกันโรคระบาดต่าง ๆ
ประการสุดท้ายได้มอบหมายให้กรมควบคุมโรคร่วมกับกรมสุขภาพจิต ตรวจสอบสาเหตุการเสียชีวิตของประชาชนแยกเป็นรายบุคคลอย่างละเอียด เพื่อให้รู้จำนวนการเสียชีวิตจากน้ำท่วมที่แท้จริงและรณรงค์ให้ประชาชนดูแลตนเองเพื่อลดการเจ็บป่วยและเสียชีวิต  ซึ่งจนถึงวันที่ 30 ตุลาคม มีทั้งหมด 101 ราย วันนี้ไม่มีรายงานเสียชีวิตเพิ่ม  

         นายจุรินทร์ กล่าวต่อไปว่า ผลการออกหน่วยแพทย์เคลื่อนที่รักษาพยาบาลผู้ประสบภัย เฉพาะในวันที่ 30 ตุลาคม 2553 มีผู้เจ็บป่วยมารับบริการ 12,118 ราย   ยอดสะสมตั้งแต่วันที่ 20-30 ตุลาคม 2553 รวม 11 วัน มีหน่วยแพทย์เคลื่อนที่ออกให้บริการประชาชน 2,645 ครั้ง พบผู้เจ็บป่วย 255,711 ราย โรคที่พบมากอันดับ 1 คือน้ำกัดเท้า ที่เหลือเป็นไข้หวัด ปวดเมื่อยร่างกาย และพบผู้ที่มีอาการเครียดรุนแรง นอนไม่หลับ ใจสั่น วิตกกังวลสะสมทั้งหมด 341 ราย ทีมสุขภาพจิตเคลื่อนที่ได้ให้คำแนะนำและรักษา และให้เจ้าหน้าที่สาธารณสุข อสม. ในพื้นที่ติดตามดูแลอาการต่อเนื่อง

         ส่วนโรคระบาดหลังน้ำท่วมยังไม่พบการระบาดในพื้นที่ใด ได้ให้กรมควบคุมโรคจัดเตรียมทีมควบคุมป้องกันโรคจากทั่วประเทศทั้งหมดประมาณ 450 คน ลงพื้นที่หลังน้ำลดในวันพรุ่งนี้ (1 พฤศจิกายน 2553) จะเริ่มควบคุมแมลงพาหะนำโรคทั้งแมลงวัน ยุง หนู ที่ 16 อำเภอ 4 จังหวัด ได้แก่ นครราชสีมา บุรีรัมย์ ชัยภูมิ สุรินทร์ และเตรียมสำรวจปัญหาหลังน้ำลดในพื้นที่ลพบุรี อยุธยา สระบุรี ด้วย โดยในวันพรุ่งนี้จะนำทีมหน่วยแพทย์และเจ้าหน้าที่ควบคุมโรคลงไปฟื้นฟูพื้นที่น้ำลดที่จังหวัดลพบุรี นายจุรินทร์กล่าว

 

1 พฤศจิกายน 2553

Next post > “จุรินทร์” สั่งรพ.หาดใหญ่เตรียมป้องกันน้ำเข้าท่วมรพ.เต็มที่ ให้สำรองออกซิเจนเต็มอัตราใช้ได้อย่างน้อย 14 วัน

< Previous post Journal club ประจำเดือนตุลาคม

Related Posts

HITAP เป็นข่าว ล่าสุด