logo
ต้องการข้อมูลเพิ่มเติม ติดต่อฝ่ายสื่อสารองค์กร HITAP

สธ.จัดรถเคลื่อนที่ บริการตรวจรักษาโรคจอประสาทตาเสื่อมจากโรคเบาหวานด้วยเลเซอร์ ป้องกันตาบอด

เฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในวโรกาสครบ 84 พรรษา

ตั้งเป้าตรวจจอประสาทตาผู้ป่วยเบาหวานทุกคน

http://www.moph.go.th/ops/iprg/include/admin_hotnew/show_hotnew.php?idHot_new=41062

วันนี้ (24 กันยายน 2554) ที่โรงพยาบาลชลบุรี จ.ชลบุรี นายแพทย์ไพจิตร์ วราชิต ปลัดกระทรวงสาธารณสุขเปิดกิจกรรมเนื่องในวันมหิดล และเปิดโครงการรักในหลวง รักษ์ดวงตา รักษาด้วยเลเซอร์ ถวายเป็นราชกุศล จังหวัดชลบุรีเพื่อเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเนื่องในวโรกาสครบ 84พรรษา 5 ธันวาคม 2554 ซึ่งจะเป็นต้นแบบจัดกิจกรรมบริการตรวจคัดกรองความผิดปกติแทรกซ้อนทางตาผู้ป่วยโรคเบาหวาน ด้วยการฉายภาพจอประสาทตา และให้การรักษาอย่างทันท่วงที ลดปัญหาตาบอด โดยในวันนี้มีผู้ป่วยเบาหวานมารับการตรวจ 100 ราย และเข้ารับรักษาด้วยเลเซอร์ 19ราย โดยที่จ.ชลบุรี มีผู้ป่วยเบาหวานทั้งหมด 22,360 คน

นายแพทย์ไพจิตร์ กล่าวว่า ขณะนี้โรคเบาหวานกำลังเป็นปัญหาสาธารณสุขที่สำคัญของไทย คาดว่ามีคนไทยป่วยเป็นเบาหวานร้อยละ7-10 ของประชากร หรือประมาณ 7 ล้านคน มีแนวโน้มเพิ่มขึ้นต่อเนื่อง ตามอายุประชากรที่ยืนยาวขึ้น โดยในปี 2552ไทยพบผู้ป่วยเบาหวานรายใหม่ 558,156ราย เกือบร้อยละ 50ไม่รู้ตัวว่าเป็นโรคซึ่งโรคนี้รักษาไม่หายขาดต้องกินยาควบคุมระดับน้ำตาลต่อเนื่อง รวมทั้งต้องควบคุมอาหารและออกกำลังกาย หากดูแลตนเองไม่ถูกต้องหรือไม่ปฏิบัติตามคำแนะนำแพทย์ จะเกิดปัญหาแทรกซ้อนตามมาที่พบบ่อยได้บ่อยคือไตวาย แผลเรื้อรังที่นิ้วมือนิ้วเท้า และจอประสาทตาเสื่อมหรือที่เรียกว่าเบาหวานขึ้นตา ซึ่งพบประมาณร้อยละ 1 ของผู้ป่วยเบาหวานทั้งหมด หากไม่ได้รับการรักษาตาจะบอด แต่ถ้าผู้ป่วยเบาหวานได้รับการดูแลรักษาที่เหมาะสม จะลดปัญหาตาบอดได้ถึงร้อยละ 50


นายแพทย์ไพจิตร์ กล่าวต่อว่า เนื่องในวโรกาสครบ 84 พรรษา 5 ธันวาคม 2554 ของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว กระทรวงสาธารณสุขได้จัดทำโครงการสนองน้ำพระราชหฤทัยในหลวงทรงห่วงใยสุขภาพประชาชน เฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวโดยจัดทำโครงการ “โมบาย อาย ยูนิต” (Mobile Eye Unit) หรือรถตรวจคัดกรองโรคจอประสาทตาเสื่อมในผู้ป่วยเบาหวานเคลื่อนที่ ป้องกันปัญหาตาบอดในผู้ป่วยเบาหวาน โดยให้ทุกเขตตรวจราชการกระทรวงสาธารณสุข จัดรถเคลื่อนที่พร้อมเครื่องถ่ายภาพจอประสาทตาและเครื่องยิงเลเซอร์รักษาจอประสาทตาเสื่อม นำจักษุแพทย์ ออกให้บริการที่โรงพยาบาลชุมชนใกล้บ้านผู้ป่วย ที่ผ่านมาการยิงเลเซอร์รักษาจอประสาทตาเสื่อมทำได้วันละ 1 จุด ต้องนัดผู้ป่วยมาไปรักษาที่โรงพยาบาลจังหวัด อย่างน้อยรายละ 2-3ครั้ง ทำให้ผู้ป่วยซึ่งส่วนใหญ่เป็นผู้สูงอายุ ไม่สะดวกที่จะเดินทางไปรักษา


ทั้งนี้ภายในรถตรวจรักษาโรคจอประสาทตาเสื่อมเคลื่อนที่ ประกอบด้วยเครื่องมือแพทย์ 4 ชนิด ได้แก่  1.เครื่องเลเซอร์แสงสีเขียว ยิงครั้งเดียวรักษาหาย 2.เครื่องถ่ายภาพจอประสาทตา 3.เครื่องวัดความดันลูกตาและ 4.เครื่องตรวจจอประสาทตาแบบอ้อม ตั้งเป้าคัดกรองผู้ป่วยเบาหวานทุกรายอย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง หากพบจอประสาทตาเสื่อม จะรักษาด้วยการยิงเลเซอร์ทันที ขณะนี้นำร่องเพื่อศึกษารูปแบบการดำเนินงานที่เขตตรวจราชการฯที่ 9 ประกอบด้วยจ.ชลบุรี ระยอง จันทบุรีและตราด ก่อนขยายไปทั่วประเทศสำหรับความเสี่ยงเกิดปัญหาตาบอด ผู้ป่วยเบาหวานมีโอกาสเป็นมากกว่าคนทั่วไปสูงถึงร้อยละ 25 ผลการดำเนินงานที่จังหวัดชลบุรีในช่วงที่ผ่านมา ผู้ป่วยเบาหวานได้รับการตรวจจอประสาทตา15,681 ราย คิดเป็นร้อยละ 70 ในจำนวนนี้พบผิดปกติ 2,778 ราย คิดเป็นร้อยละ18  ได้รับการรักษาด้วยเลเซอร์ 543 ราย ขณะนี้ได้รับการรักษาแล้ว 520 ราย คิดเป็นร้อยละ 96

26 กันยายน 2554

Next post > “ต่อพงษ์” ดึงสมาคมตลก ช่วยคลายเครียดผู้ประสบภัยน้ำท่วม

< Previous post นักวิจัย HITAP เข้าร่วมการประชุมคณะทำงานพัฒนาระบบวิจัยสุขภาพ ครั้งที่ 5

Related Posts

HITAP เป็นข่าว ล่าสุด