logo
ต้องการข้อมูลเพิ่มเติม ติดต่อฝ่ายสื่อสารองค์กร HITAP

“วิทยา” ให้ อสม. 1 ล้านคนลงพื้นที่น้ำท่วม ซับทุกข์ใจ ลดเครียดผู้ประสบภัย

ให้ทุกจังหวัดเร่งลดปัญหาน้ำเน่าเสีย กำจัดยุง แมลงวัน

http://www.moph.go.th/ops/iprg/include/admin_hotnew/show_hotnew.php?idHot_new=41061

         วันนี้ (24 กันยายน 2554) นายวิทยา บุรณศิริ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข ให้สัมภาษณ์ว่า ขณะนี้ในหลายพื้นที่ที่ประสบภัยน้ำท่วม น้ำเริ่มเน่าเสียส่งกลิ่นเหม็น และเป็นแหล่งเพาะพันธ์ยุง แมลงวัน ได้กำชับให้สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดในพื้นที่ประสบภัยน้ำท่วม ร่วมสำนักงานควบคุมป้องกันโรคส่งทีมลงพื้นที่ กำจัดยุง และแหล่งเพาะพันธุ์แมลงวันเช่นตามกองขยะ เพื่อลดปริมาณให้น้อยลงที่สุด ไม่ให้เป็นตัวการแพร่เชื้อโรค ที่สำคัญคือโรคไข้เลือดออกและโรคอุจจาระร่วง รวมทั้งได้มอบให้องค์การเภสัชกรรม เร่งผลิตจุลินทรีย์ก้อนหรืออีเอ็ม จัดส่งไปพื้นที่ประสบภัย เพื่อนำไปใช้บำบัดน้ำเน่าเสีย เป็นการด่วน

          สำหรับการดูแลด้านสุขภาพ โดยเฉพาะด้านสุขภาพจิต ซึ่งมีผู้ประสบภัยมีความเครียดเพิ่มขึ้น ได้มอบให้เจ้าหน้าที่สาธารณสุขร่วมกับ อสม.ที่มีประมาณ 1 ล้านคน เข้าไปพูดคุย ให้ความช่วยเหลือ เพื่อคลายความทุกข์ใจ   รวมทั้งให้กรมสุขภาพจิตส่งทีมจิตแพทย์ นักจิตวิทยา ลงพื้นที่ดูแลจิตใจร่วมกับหน่วยแพทย์เคลื่อนที่ที่ตรวจรักษาโรคทางกายควบคู่กัน หากผู้ประสบภัยมีปัญหาทุกข์ใจ กังวลใจ สามารถโทรปรึกษา ระบายทุกข์ ความเครียด ได้ที่สายด่วน 1323 ซึ่งจะมีเจ้าหน้าที่ให้บริการตลอด 24 ชั่วโมง


           ผลการออกหน่วยแพทย์เคลื่อนที่ในพื้นที่ประสบภัยจนถึงวันนี้ รวม  2,654 ครั้ง   พบผู้ป่วยสะสม  327,667 ราย  โรคที่พบ 5 อันดับแรก ได้แก่ น้ำกัดเท้า ไข้หวัด ปวดกล้ามเนื้อ โรคผิวหนัง และโรคเครียด ผลการประเมินปัญหาสุขภาพจิต   พบว่ามีความเครียดสูง 1,365 ราย มีอาการซึมเศร้า 3,124 ราย   มีความเสี่ยงต่อการฆ่าตัวตาย  363 ราย และต้องติดตามดูแลพิเศษ 440  ราย

 

26 กันยายน 2554

Next post > “ต่อพงษ์” ดึงสมาคมตลก ช่วยคลายเครียดผู้ประสบภัยน้ำท่วม

< Previous post นักวิจัย HITAP เข้าร่วมการประชุมคณะทำงานพัฒนาระบบวิจัยสุขภาพ ครั้งที่ 5

Related Posts

HITAP เป็นข่าว ล่าสุด