logo
ต้องการข้อมูลเพิ่มเติม ติดต่อฝ่ายสื่อสารองค์กร HITAP

วันนี้ (20 ก.ค.55) 3 หน่วยงาน กระทรวงสาธารณสุข กระทรวงศึกษาธิการ และ กรุงเทพมหานคร จัดบิ๊กคลีนนิ่งเดย์ ทำความสะอาดโรงเรียน สวนสนุก และชุมชนในพื้นที่เสี่ยงโรคมือเท้าปาก เพื่อสกัดกั้น ป้องกันการระบาดโรคมือเท้าปาก ซึ่งขณะนี้พบว่า เริ่มระบาดมากขึ้นในโรงเรียนพื้นที่ชั้นใน กรุงเทพมหานคร ทำให้กรุงเทพมหานครต้องตั้งศูนย์ปฏิบัติการ เพื่อติดตามสถานการณ์โรคอย่างใกล้ชิด

โดยเมื่อวานนี้ (19 ก.ค.55)  พญ.มาลินี สุขเวชชวรกิจ รองผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร ตรวจเยี่ยมการปฏิบัติงานของศูนย์ปฏิบัติการควบคุมโรคมือเท้าปาก สำนักอนามัยกรุงเทพมหานคร ที่อาคารสำนักการระบายน้ำ กทม. 2 ดินแดง ซึ่งตั้งขึ้นเพื่อติดตามสถานการณ์และมาตรการควบคุมโรค โดยพบว่า ตั้งแต่วันที่ 1 มกราคมถึงวันที่ 18 กรกฎาคม 2555 กรุงเทพมหานครพบผู้ป่วยจำนวน 2,557 คน ส่วนใหญ่เป็นเด็กแรกเกิดถึง 4 ปี รองลงมาเป็นอายุ 5-9 ปี และอายุ10-14 ปี โดยเขตที่พบผู้ป่วยมากที่สุดคือ เขตสะพานสูง เขตราชเทวีและเขตบางกะปิ

ทั้งนี้ โรคกำลังระบาดในโรงเรียนเขตพื้นที่ชั้นใน กทม. มีโรงเรียนในพื้นที่กทม.ที่ปิดการเรียนการสอน 4แห่ง ได้แก่ โรงเรียนสาธิตจุฬาลงกรณ์ฝ่ายประถม โรงเรียนวัฒนาวิทยาลัย โรงเรียนอนุบาลใจดี และโรงเรียนกรุงเทพคริสเตียนวิทยาลัย / มีแนะนำผู้ปกครองไม่ควรนำบุตรหลานไปเล่นเครื่องเล่นตามห้างสรรพสินค้า และสถานที่สาธารณะ เพราะอาจติดเชื้อได้ง่าย

ขณะที่ กระทรวงสาธารณสุขมีการประชุมระบบวิดีโอคอนเฟอเร้นท์ ร่วมกับนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดทั่วประเทศ เพื่อติดตามและประเมินสถานการณ์โรค เน้นย้ำมาตรการควบคุม และเฝ้าระวังโรคแบบวันต่อวัน ได้แก่ ควบคุมการแพร่ระบาดของโรคไม่ให้แพร่กระจายไปในวงกว้าง รณรงค์ทำความสะอาดอุปกรณ์การเรียนการสอน เครื่องใช้ส่วนตัว และห้องเรียน โดยเฉพาะศูนย์เด็กเล็ก โรงเรียนอนุบาล  สวนสนุก และ หากพบเด็กป่วยเป็นไข้อย่างน้อย 3 วัน หรือ มีอาการซึม อาเจียน ชักกะตุก ให้ประสานผู้ปกครองเพื่อนำตัวส่งโรงพยาบาลทันที เพราะเชื้อชนิดนี้ หากเกิดโรคแทรก อาจทำให้อยู่ในภาวะเสี่ยงได้

 

http://bit.ly/Oz9WLd

20 กรกฎาคม 2555

Next post > วิจัยชี้ผู้ป่วยสูงอายุขาดระบบดูแลระยะกลาง

< Previous post Small Trial Hints Drug Can Slow Alzheimer’s

Related Posts

HITAP เป็นข่าว ล่าสุด