logo
ต้องการข้อมูลเพิ่มเติม ติดต่อฝ่ายสื่อสารองค์กร HITAP

       สปสช.แนะประชาชนช่วงสงกรานต์ หากประสบอุบัติหตุ-เจ็บป่วยฉุกเฉินวิกฤติ ใช้สิทธิรักษาพยาบาลในโรงพยาบาลใกล้จุดเกิดเหตุได้ทุกแห่ง 
       
       นพ.วินัย สวัสดิวร เลขาธิการสำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ(สปสช.) กล่าวว่า ช่วงเทศกาลสงกรานต์ระหว่าง 12-16 เม.ย.นี้ ประชาชนจำนวนมากจะเดินทางไปยังจังหวัดต่างๆ ทั้งท่องเที่ยว กลับบ้าน และเยี่ยมญาติ ส่งผลให้ยอดการเกิดอุบัติเหตุ โดยเฉพาะบนท้องถนนทั้งสายหลักและสายรองเพิ่มขึ้นเป็นประจำทุกปีเช่นกัน จากรายงานสถิติอุบัติเหตุช่วงเทศกาลสงกรานต์ ปี 2556 กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย (ปภ.) พบว่า ช่วงการเฝ้าระวังอุบัติหตุในช่วง 7 วันอันตราย มีอุบัติเหตุเกิดขึ้นทั้งหมด 2,828 ครั้ง บาดเจ็บ 3,040 คน และเสียชีวิตทั้งสิ้น 321 ราย สาเหตุทั้งจากเมาสุรา ขับรถเร็วเกินกำหนด ตัดหน้ากระชั้นชิด ขับขี่มอเตอร์ไซค์ไม่ปลอดภัย ทัศนวิสัยไม่ดี และหลับใน (ตามลำดับ) ส่งผลให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องภาครัฐและเอกชนต่างร่วมกันรณรงค์เพื่อป้องกันอุบัติเหตุ เพื่อลดจำนวนผู้บาดเจ็บและเสียชีวิต
       
       สำหรับด้านการรักษาพยาบาลนั้น สปสช.ในฐานะหน่วยงานที่ดูแลการเข้าถึงการรักษาของคนไทย กรณีที่ประสบเหตุอุบัติเหตุและเจ็บป่วยฉุกเฉินนั้น ที่ผ่านมา สปสช.ได้ร่วมบูรณาการ 3 กองทุนสุขภาพ ได้แก่ ระบบสวัสดิการข้าราชการ ระบบประกันสังคม และระบบหลักประกันสุขภาพถ้วนหน้า เพื่อดูแลผู้ป่วยกลุ่มนี้ตามนโยบายของรัฐบาลตั้งแต่ปี 2555 ทำให้ผู้ป่วยภาวะวิกฤตฉุกเฉินได้รับการรักษาพยาบาลเร่งด่วนเพื่อช่วยชีวิต เนื่องจากสามารถเข้ารักษายังหน่วยบริการใกล้จุดเกิดเหตุที่สุดทั้งของภาครัฐหรือเอกชน ก่อนส่งต่อไปรักษาต่อยังหน่วยบริการประจำต่อไป
       
       “การใช้สิทธิการเจ็บป่วยฉุกเฉิน ไม่ต้องถามสิทธิ์ และไม่จำกัดจำนวนครั้ง ขึ้นอยู่กับความจำเป็นเพื่อให้ประชาชนเข้าถึงบริการรักษาพยาบาลในภาวะฉุกเฉินที่เป็นไปตามเกณฑ์ที่กำหนด เน้นผู้ป่วยวิกฤตถึงแก่ชีวิต ซึ่งกรณีอุบัติเหตุบาดเจ็บและเจ็บป่วยฉุกเฉินในระหว่างเดินทางช่วงสงกรานต์ ประชาชนสามารถเข้ารักษาพยาบาลยังหน่วยบริการที่ใกล้ที่สุดตามนโยบายนี้ได้ ทั้งนี้หากพบเหตุฉุกเฉินหรืออุบัติเหตุโทรแจ้ง 1669 ทั่วประเทศเพื่อขอรับความช่วยเหลือ” เลขาธิการสปสช.กล่าว

11 เมษายน 2557

Next post > HITAP เป็นที่ปรึกษาในการวิจัยทางวิชาการเพื่อเตรียมรับมือโรคไข้หวัดใหญ่ตามฤดูกาลของประเทศเนปาล

< Previous post เปิดตัวยาแผนไทยประจำบ้าน 10 ตัว รักษาได้ทุกโรคพื้นฐาน

Related Posts

HITAP เป็นข่าว ล่าสุด