logo
ต้องการข้อมูลเพิ่มเติม ติดต่อฝ่ายสื่อสารองค์กร HITAP
HITAP เป็นที่ปรึกษาในการวิจัยทางวิชาการเพื่อเตรียมรับมือโรคไข้หวัดใหญ่ตามฤดูกาลของประเทศเนปาล

HITAP ร่วมเป็นที่ปรึกษาด้านเทคนิคให้กับองค์การอนามัยโลก (World Health Organization, WHO) และ กระทรวงสาธารณสุขและประชากรของประเทศเนปาล เพื่อการเตรียมรับมือกับโรคไข้หวัดใหญ่ตามฤดูกาล การประชุมมีขึ้นระหว่างวันที่ 6-10 เมษายน พ.ศ. 2557 โดยมีจุดประสงค์เพื่อสร้างความเข้มแข็งให้กับองค์กรด้านสุขภาพต่างๆ ในประเทศเนปาลให้สามารถสร้างนโยบายที่เหมาะสมกับการเตรียมตัวรับมือโรคดังกล่าวได้โดยอาศัยหลักฐานเชิงประจักษ์

ผลจากการดำเนินงานครั้งนี้ได้ผลการประเมินด้านเทคโนโลยีด้านสุขภาพ (HTA) ว่า ประเทศเนปาลควรพิจารณาการฉีดวัคซีนป้องกันไข้หวัดใหญ่ตามฤดูกาลให้กับหญิงตั้งครรภ์และ/หรือบุคคลที่เป็นโรคเรื้อรัง ผลจากการประเมินฯ นี้จะเป็นประโยชน์ต่อ คณะกรรมการการสร้างภูมิคุ้มกันแห่งชาติ (National Committee on Immunization Practices, NCIP) ของประเทศเนปาลในการพิจารณาว่าควรฉีดวัคซีนให้แก่กลุ่มเป้าหมายดังกล่าวหรือไม่

ก่อนหน้านี้ HITAP จัดทำข้อเสนอแนะให้แก่ประเทศเนปาลว่า ควรจัดให้การวิจัยเพื่อประเมินภาระด้านสุขภาพและเศรษฐศาสตร์ของโรคไข้หวัดใหญ่ตามฤดูกาลในประเทศเนปาล ซึ่งมีความสำคัญ เพื่อให้สามารถวิเคราะห์หามาตรการด้านสาธารณสุขที่จำเป็นสำหรับการแก้ปัญหาโรคไข้หวัดใหญ่ตามฤดูกาลอย่างเป็นระบบในอนาคต การประเมินหาภาระทางด้านสุขภาพและเศรษฐศาสตร์นั้นจะให้ข้อมูลที่เป็นประโยชน์แก่ผู้กำหนดนโยบายของประเทศเนปาล เช่น กระทรวงสาธารณสุขและประชากร และ กระทรวงการคลัง ได้แก่ จำนวนผู้ป่วยในปัจจุบัน ภาวะแทรกซ้อนที่รุนแรงและจำนวนผู้เสียชีวิตก่อนวัยอันควร การศึกษาครั้งนี้ยังช่วยให้ข้อมูลเกี่ยวกับผลกระทบเชิงเศรษฐศาสตร์ต่อประเทศเนปาลหากมีการระบาดของโรคไข้หวัดใหญ่ตามฤดูกาลอีกด้วย

ทั้งนี้ประเทศเนปาลเคยประสบกับการระบาดใหญ่ของไวรัสไข้หวัดใหญ่สายพันธุ์ใหม่ ในปี พ.ศ. 2552 กระทรวงสาธารณสุขและประชากรของประเทศเนปาลจึงได้ร่วมมือกับองค์กรต่างประเทศ เช่น องค์การอนามัยโลก ในการจัดหามาตรการเตรียมรับมือกับโรคไข้หวัดใหญ่ตามฤดูกาล

18 เมษายน 2557

Next post > ประชุมผู้เชี่ยวชาญ เรื่องมาตรการ/นโยบายด้านการสร้างเสริมสุขภาพ และป้องกันโรค "โรคและการบาดเจ็บจากการทำงาน"

< Previous post สปสช.ห่วงประชาชน ย้ำเจ็บป่วยฉุกเฉินช่วงสงกรานต์เข้ารักษา รพ.ใกล้จุดเกิดเหตุ

Related Posts

ข่าวสาร HITAP ล่าสุด