logo
ต้องการข้อมูลเพิ่มเติม ติดต่อฝ่ายสื่อสารองค์กร HITAP
มาตรฐานคุณภาพ

หนังสือพิมพ์: ไทยโพสต์

ฉบับ: วันที่ 06 ตุลาคม 2017 หน้า 16

เมื่อเร็วๆ นี้ โครงการประเมินเทคโนโลยีและนโยบายด้านสุขภาพ (HITAP) จัดการบรรยายเรื่อง “แนวทางมาตรฐานคุณภาพ หรือ QS” โดย นพ.กฤช ลี่ทองอินทร์ ผู้อำนวยการสำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ เป็นประธานกล่าวเปิดงาน และมีหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมรับฟังและร่วมอภิปรายซักถามมากมาย ที่โรงแรมริชมอนด์ สไตลิช คอนเวนชั่น จังหวัดนนทบุรี

6 ตุลาคม 2560

Next post > ประชุมผู้เชี่ยวชาญโครงการพัฒนาข้อเสนอเพื่อการปรับปรุงการตรวจสุขภาพ และประกันสุขภาพคนต่างด้าวในประเทศไทย

< Previous post HITAP จัดการประชุมเชิงปฏิบัติการเรื่องการพัฒนาแนวทางมาตรฐานคุณภาพสำหรับบริการสร้างเสริมสุขภาพและป้องกันโรค

Related Posts

HITAP เป็นข่าว ล่าสุด